Fødekæde: Hvem spiser hvem?

Tryk på dyrene på bordet og undersøg, hvem der spiser hvem, og hvordan dyrene jager og finder mad.

Klik på et dyr og undersøg, hvad det spiser, og hvordan det fanger sin mad.

Inden I trykker på dyrene, så tal med børnene om:

  • Hvad er det for et dyr?

  • Hvad tror du, at det spiser?

  • Hvordan tror du, at det fanger eller finder sin mad?

I vælger selv, hvor mange dyr I vil arbejde med ad gangen.