Fødselsdag

Sofie glæder sig til sin fødselsdag, men Katrine er ikke blevet inviteret, og hvad gør man så?

(Foto: Nanna Theresa Borup DR)

Nu skal det handle om at holde fødselsdag. Hvordan holder man fødselsdag? Hvordan er man en god gæst til fødselsdag? Hvordan er man en god vært på sin fødselsdag?

Se afsnittet her : Fødselsdag

Samtalespørgsmål

  • Hvordan tror I, at Sofie og Katrine har det? Hvorfor?

  • Hvad glæder du dig til på din fødselsdag?

  • Hvad er en god fødselsdag?

  • Hvordan tror I, at man er god ved sine gæster?

  • Hvordan synes I, at man er en god gæst til fødselsdag?

  • Hvordan skal man opføre sig til fødselsdag?

Tegneaktivitet

Nu skal I lave en fødselsdagslagkage. Se hvordan i kliphjulet.

Find skabelonen til lagkagen her.

Når I har lavet lagkagerne, skal I vise dem for hinanden.

Legeaktivitet: ”Fødselsdagskegler”

Materialer: En masse kegler eller papirlapper med kryds. Legen kan både leges indenfor og udenfor.

Børnene skal deles ind i to hold. Der stilles en masse kegler rundt i lokalet eller på en afmålt bane. Har du ingen kegler, kan du lave papirlapper med et kryds på, som skal vendes om.

Sådan afvikles legen:

Det ene hold vælter keglerne, og det andet hold skal rejse keglerne igen.

Når der er gået 3-4 minutter, stopper du legen, og I tæller op, hvor mange kegler der er væltet. De, der har flest kegler stående eller liggende, har vundet.

Nu skal holdene bytte.

Når du gennemgår, hvad legen går ud på, kan I tale om, hvordan holdene indbyrdes kan samarbejde og hjælpe hinanden, samt hvordan man er en god vinder og en god taber.

Videreudvikling af legen:

Har du lyst til at arbejde videre med legen, kan børnene have en makker, som de skal følges rundt med, når de henholdsvis vælter eller rejser keglerne