Genert

Sofie skal holde trylleshow, men hun bliver genert, og hvad gør man så?

Nu skal det handle om at være genert. Hvordan føles det at være genert? Hvorfor bliver man genert?

Se afsnittet her: Genert

Samtalespørgsmål

  • Hvornår kan man blive genert?

  • Hvordan føles det at være genert?

  • Hvorfor tror I, at Sofie bliver genert?

  • Hvad tror I, hjælper Sofie?

  • Hvornår har du prøvet at blive genert?

  • Hvad hjalp dig?

Tegneaktivitet

Nu skal I lave en tryllestav, der handler om en gang du blev genert. Se hvordan i kliphjulet.

Find skabelonen til tryllestaven her.

Når I er færdige med tryllestavene, skal den vises for de andre. Husk at fortælle, hvad I har tegnet.

Legeaktivitet: ”Danseshow”

I skal nu øve jer i at optræde som Sofie. Tal inden om, at man godt kan blive generet, og at børnene derfor skal hjælpe hinanden to og to ligesom Katrine og Sofie. I kan lege både ude og inde og skal bruge plads til at danse på.

Sådan afvikles legen:

Børnene deles ind to og to. De får derefter 2-3 minutter til at aftale en dans/bevægelse, de gerne vil vise for de andre. Når alle er klar, stiller man sig i en stor rundkreds. Børnene skiftes nu til at gå ind i rundkredsen og vise deres dans/bevægelse. Derefter laver alle børnene bevægelsen sammen med parret i midten.

Når alle har vist deres dans/bevægelse, kan I sætte musik på og gøre det igen. Denne gange med lidt mere flow, så det bliver mere til en optræden og et lille show.

I kan eventuelt bruge sangene fra Luk op Luk i. I finder alle sangene her.