Eliteidrætten protesterer: Nu ændrer Kulturministeriet kursen

Flere nævner Anti-Doping Danmark i forhold til at påtage sig rollen som ny trivselsansvarlig i dansk eliteidræt.

Efter mistrivselssager i dansk eliteidræt, er der nu opstået uenighed om, hvordan lignende sager bedst undgås i fremtiden. (Grafik: Maria Eriksen Volthers)

Man kan ikke tie sig til bedre trivsel.

Derfor vil Kulturministeriet have oprettet en ny uafhængig funktion i dansk eliteidræt. En trivselsansvarlig, som skal sikre, at atleter, trænere og andre af idrættens aktører i fortrolighed kan henvende sig til, hvis de oplever uacceptabel adfærd.

Kulturministeriet begrunder blandt andet behovet for en ny uafhængig funktion i dansk eliteidræt med den såkaldte svømmesag, hvor DR Sporten forrige år afslørede nedladende offentlige vejninger og psykiske overgreb i toppen af dansk svømning.

I et udspil til en ændring af eliteidrætsloven foreslog Kulturministeriet i første omgang, at funktionen skulle oprettes af, høre under og referere direkte til Team Danmark.

Men fra flere af eliteidrættens aktører har det udspil mødt kritik. De mener nemlig, at det vil være en forkert og usund dobbeltrolle med manglende armslængdeprincip, hvis sådan en funktion placeres i Team Danmark. Fordi Team Danmark selv er med til at drive eliteidrætten, kan de ikke samtidig varetage en uafhængig funktion i forhold til krænkelsessager i eliteidrætten, har kritikken lydt.

Team Danmark-direktør Lone Hansen har tidligere hilst det velkomment, at Kulturministeriet ønsker en tydeliggørelse af Team Danmarks opgaver. På nuværende tidspunkt har hun dog ikke flere kommentarer til lovforslaget, lyder det i en SMS til DR Sporten. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen © Scanpix)

Blandt andet har Idrættens Analyseinstitut, Anti-Doping Danmark, Danmarks Idrætsforbunds aktivkomité og Danske Elitesportsudøveres Forening i høringssvar til Kulturministeriet udtryk bekymring for placeringen af den nye trivselssikrende funktion.

Og det får nu Kulturministeriet til at ændre kurs. Kulturministeriet har som reaktion på høringssvarene slebet sine formuleringer og lægger nu ikke længere op til, at ansvaret nødvendigvis skal placeres under Team Danmark.

- Kulturministeriet tilretter bestemmelsen og lovforslagets bemærkninger for ikke at opstille begrænsninger for udviklingen af en model, herunder hvilket ophæng den skal have, og hvem ordningen skal referere til, lyder det i høringsnotatet.

Kræver de rette kompetencer

Men hvem har så kræfter, evner og i særdeleshed lange nok arme til at påtage sig opgaven? Her peger flere, heriblandt Idrættens Analyseinstitut og Aktivkomitéen under Danmarks Idrætsforbund, på Anti-Doping Danmark.

Det er en mere ’idrætspolitisk neutral placering’, skriver Idrættens Analyseinstitut.

Hos Anti-Doping Danmark vil direktør Michael Ask ikke pege direkte på sin egen organisation som det oplagte valg.

- Men jeg har selvfølgelig bidt mærke i de høringssvar, der er kommet. Og vi tager det til os – positivt ment – at der er flere, der peger på os, siger Michael Ask.

Han lægger også vægt på uafhængigheden, hvis et nyt trivselsinitiativ skal få en gavnlig effekt i dansk elitesport. Og her kan han da godt se snitflader mellem Anti-Doping Danmark og de kompetencer, der spejdes efter.

- Om det skal lægges hos os, må være op til andre at bestemme, men jeg kan da ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi i hvert fald har nogle af de kompetencer. Vi har erfaring med integritetsemner, indsamling af information, validering og efterforskning af det, der måtte skulle efterforskes, siger Michael Ask.

Direktør i Anti Doping Danmark, Michael Ask. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Uafhængighed er dog ikke lig med, at det nye trivselsorgan skal bygges op fra grunden uden et samarbejde med idrættens parter, heriblandt Team Danmark, understreger han. Samarbejdet på tværs er altafgørende.

- Det kan ikke ligge et sted på en isoleret ø, og det anti-dopingarbejde vi laver - hvis vi skal drage en parallel - ligger jo heller ikke på en isoleret ø. Der er ikke nogen, der kan løse opgaven alene, men vil kræve et miljø med sparring og relevant faglig ekspertise. Det bør så til gengæld nok ikke ligge inhouse, men et andet sted uafhængigt sted udenfor idrættens organisationer, siger Michael Ask.

Tidligere har Team Danmarks direktør, Lone Hansen, fortalt til DR Sporten, at hun mener, at det ville være helt naturligt, hvis den uafhængige funktion blev placeret inden for Team Danmark.

DR Sporten ville gerne have spurgt Lone Hansen, om hun i lyset af den seneste udvikling er enig i, at den uafhængige funktion vil være bedre placeret hos Anti-Doping Doping i stedet for Team Danmark.

- Vi har ikke flere kommentarer til lovforslaget, som det ser ud for nuværende, skriver Team Danmarks direktør, Lone Hansen, i en SMS til DR Sporten.

DR Sporten afventer svar fra kulturminister Joy Mogensen om, hvorvidt en trivselsansvarlig kan opnå den tilstrækkelige uafhængighed, hvis organet etableres indenfor idrættens organisationer og institutioner, herunder Team Danmark.

Ministeren er ligeledes spurgt til, om ministeren har forslag til, hvor ansvaret kan placeres og om Anti Doping Danmark, som flere foreslår, er en mulighed.

Facebook
Twitter