Kommission klar med rapport: Der mangler kvinder i DBU

DBU’s egen politiske kommission savner mangfoldighed i fodboldforbundet. Der er få kvinder, lyder det.

Der er masser af kvinder i dansk fodbold, der gør det forrygende på banen, men i DBU's organisation mangler kvinderne. Det skal der rettes op på, mener politisk kommission. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

I efteråret 2015 nedsatte Dansk Bolddspil-Union en politisk kommission, der havde til formål at komme med anbefalinger til, hvordan DBU kan sikre en dynamisk og moderne organisation. I dag offentliggør kommissionen sin rapport på DBU’s repræsentantskabsmøde i Korsør.

Tonen er klar i rapporten: Der mangler mangfoldighed i DBU’s organisation. Kommissionen påpeger, at beslutningerne i dansk fodbolds ledende organ træffes af mænd over 50, og at organisationen har brug for større diversitet. Det gælder både alder, etnicitet og ikke mindst køn.

Kvinder er nemlig svært underrepræsenteret i DBU’s politiske system, og eksempelvis har der kun siddet to kvinder i DBU's bestyrelse de seneste 37 år. Det fremhæves i rapporten, at en diversitet, der afspejler samfundet, vil kunne bidrage til større og bredere diskussioner om fodbold; både politisk og fagligt.

- Det er en opfordring til DBU’s bestyrelse om, at de skal arbejde for det og komme med nogle handlingsplaner. Vi skriver også i rapporten, at vi opfordrer DBU’s bestyrelse til at fremkomme med nogle handlingsplaner, der sikrer flere kvinder og flere med anden etnicitet end dansk i fodboldarbejdet, siger Benny Olsen, der er formand for kommissionen og desuden sidder i DBU’s bestyrelse.

Ikke enighed om kvoter

Konkrete anbefalinger foreligger ikke i kommissionens rapport, og det skyldes delvis, at kommissionens medlemmer ikke har været enige om at anbefale deciderede kønskvoter for at få flere kvinder i DBU’s organisation.

Benny Olsen erkender, at man ikke anbefaler konkrete krav til antallet af kvinder i DBU, men han stoler på, at målsætninger vil drive DBU til alligevel at få flere kvinder med.

- Det har vi netop diskuteret, og det er rigtigt, at der har været forskellige holdninger til kvoter. Det, at sætte målsætninger, mener vi, må forpligte bestyrelse og andre i organisationen til at få nogle flere kvinder med, siger han.

Mindre bestyrelse - mere kvindelig indflydelse

Hvad angår DBU’s bestyrelse, kommer kommissionen dog med et meget konkret forslag. I øjeblikket består bestyrelsen af 16 medlemmer, hvoraf en enkelt er kvinde. Hun er udpeget af Kvindedivisionsforeningen.

På lørdagens repræsentantskabsmøde i Korsør forventes, at der vedtages en eliteaftale, som flytter flere store ressortområder fra DBU’s bestyrelse til blandt andre Divisionsforeningen, og så kan bestyrelsen gøres mindre, mener kommissionen.

- Dermed bliver bestyrelsens rolle meget mere strategisk, politisk og økonomisk, og der ser vi ingen grund til, at der skal sidde 16 repræsentanter. Vi mener, at syv vil være passende, fordi en stor del af de ting, man tidligere har taget sig af, vil blive besluttet andre steder, siger Benny Olsen.

Anbefalingen fra kommissionen er så, at Kvindedivisionsforening fortsat skal beholde sit bestyrelsesmedlem, der således vil have en stemme som en ud af syv og ikke en ud af 16.

Håber på enighed

Kommissionsformanden tør ikke spå om, hvor stor en del af anbefalingerne, der vil blive gennemført, men DBU’s repræsentantskab har været inddraget i en tidlig fase, og derfor er han forhåbningsfuld.

- Det er altid svært med kommissioner, for det er netop anbefalinger, og ingen siger, at bestyrelsen eller repræsentantskabet, der til syvende og sidst skal vedtage det, er enige. Jeg er ikke i tvivl om, at der vil ske nogle justeringer på det, vi har foreslået. Omvendt har vores møder med repræsentantskabet netop bevirket, at nogle af vores forslag er kommet direkte fra dem, siger Benny Olsen.

- Jeg tror og håber, at repræsentantskabet vil nikke genkendende til mange af forslagene, når de får rapporten, og så vil de kunne se formålet med at få stemt noget af det igennem. Om det bliver fuldstændig, som vi har foreslået, skal jeg ikke kunne sige, men jeg håber, det bliver tæt på, siger han.

Kommissionen vil i foråret rejse rundt og præsentere rapporten for lokalunionerne, hvorefter der laves en endelig anbefaling til DBU’s bestyrelsesmøde i juni. Det forventes at ændringsforslag kan blive behandlet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i efteråret.