Før topmøde: Danmarks Idrætsforbund kritiseres af medlemsforbund

I næste uge er der topmøde i dansk eliteidræt. Men vejen dertil imponerer langt fra alle.

Processen omkring et dialogmøde mellem Danmarks Idrætsforbund og flere specialforbund kritiseres.

Lige nu ulmer uenighederne i dansk eliteidræt. Og spørgsmålet er, om de glødende uenigheder på tirsdag bliver slukket eller antændt.

På tirsdag samles magten i dansk eliteidræt nemlig til topmøde.

I forgårs kunne DR Sporten berette, at der er sendt såkaldte bekymringsbreve fra to af Danmarks største specialforbund til Dansk Idrætsforbund, DIF. I brevene udtrykkes der bekymring over et udkast fra Kulturministeriet til en ændring af eliteidrætsloven.

Men det er ikke kun indholdet i Kulturministeriets udspil, som skaber bekymring blandt flere af Danmarks største specialforbund. Det gør selve processen omkring lovændringen også. Her føler flere af forbundene sig kørt ud på et sidespor.

Regeringen har sendt udkastet til ændring af eliteidrætsloven i høring med deadline for høringssvar 19. august. Specialforbundene er ikke på høringslisten. Det er samarbejdspartnerne Team Danmark og DIF til gengæld.

Direktør i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm, fortæller, at det hele tiden har været Danmarks Idrætsforbunds plan at afholde et møde med specialforbundene om den mulige ændring af eliteidrætsloven, selvom flere specialforbund mener, at de har været nødt til at presse på for at få mødet i stand. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Men DIF og Team Danmark havde oprindeligt først planlagt et dialogmøde med specialforbundene den 25. august, altså efter høringsfristen. Først efter at DIF modtog de to bekymringsbreve og øvrige henvendelser fra flere bekymrede specialforbunds formænd og direktører, er mødet siden blevet rykket til den 11. august.

Et forløb, der blandt andre undrer formand i Danmarks Cykle Union, Henrik Jess Jensen.

- Det undrer os, at den ellers så gode og velansete praksis i vores samfund, som sikrer, at de involverede eller berørte parter normalt er høringsberettige, tilsyneladende er blevet glemt ved tilblivelsen af denne lovændring.

- Det kan være reelt nok, at DIF varetager specialforbundenes interesse i processen, men hvis vi ikke har været i dialog inden høringsfristen, så bliver specialforbundenes stemmer jo glemt.

- Så når vi lufter bekymringen nu, er det også fordi, det ser ud som om, at den her lov bare er skrevet og klar til at blive klappet af, uden at vi specialforbund bliver hørt. Og med al respekt ved vi som specialforbund også en hel del om at drive eliteidræt og burde have en stemme.

DR Sporten har forholdt direktør i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm, for utilfredsheden fra specialforbundene. Og han afviser, at specialforbundene er blevet forsøgt holdt uden for indflydelse. Og han afviser også, at mødet før høringsfristen kun er kommet i stand på grund af pres fra specialforbundene, sådan som flere specialforbund fortæller til DR Sporten.

- Vi havde i DIF og Team Danmark på forhånd fastsat en dato for et dialogmøde, før datoerne for høringssvarene blev offentliggjort, skriver Morten Mølholm til DR Sporten i en mail.

Da datoerne for høringssvarene blev offentliggjort, drøftede DIF og Team Danmark så mulighederne for enten at flytte det allerede planlagte dialogmøde eller afholde to dialogmøder, hvor det første så ville blive placeret før høringsfristen, oplyser Mølholm.

- Det endte med, at vi til sidst fik flyttet dialogmødet til før høringsfristen, men det har naturligvis hele tiden været planen at høre forbundene herom, lige som jeg selv har været i dialog med 6-7 forbund før sommerferien om problemstillingerne.

- Bedre sent end aldrig, lyder det fra formand i Danmarks Cykle Union, Henrik Jess Jensen.

- Nu mødes specialforbundene med DIF og Team Danmark til dialogmøde og her deles vores bekymringer og perspektiver for det fremtidige samarbejde.

Facebook
Twitter