Søren Hansen: Jeg har betalt min skat

Søren Hansen hævder, at han har betalt den skat, han skulle. Han afviser, at have opholdt sig så meget i Danmark, at han skal beskattes i landet. Se hele pressemeddelelsen fra Hansen her.

Søren Hansen nægter at have overtrådt skattelovgivningen. (Foto: Ina Fassbender © Scanpix)

Det passer ikke, når bagmandspolitiet hævder, at golfspilleren Søren Hansen har været skattepligtig i Danmark i perioden fra 2000 til 2006. Det siger golfspilleren i en pressemeddelelse, hvor han redegør for sit syn på anklagen om skattesvig, som er rejst imod ham.

Søren Hansen er anklaget for at have boet i sit sommerhus i Danmark i så mange dage i perioden, at det gør ham skattepligtig. Derfor mener Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, at Søren Hansen skylder 9,7 millioner kroner i skat. Det afviser Hansen dog.

- Jeg har løbende betalt skat af de indtjente præmiepenge i de forskellige lande, hvor jeg har drevet virksomhed (spillet turneringsgolf), samt betalt ejendomsskat og ejendomsværdiskat m.m. vedrørende sommerhuset i Danmark, hedder det i skrivelsen.

Søren Hansen, der har bopæl i Monaco, hævder desuden at have dokumentation for, at han ikke har opholdt sig så længe i Danmark, at han skal betale dansk skat.

Meddelelsen fra Søren Hansen:

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) har som anført i pressen rejst tiltale mod undertegnede Søren Hansen for skattesvig af særlig grov karakter vedrørende årene 2000 - 2006. Tiltalen er begrundet i, at jeg efter SØK's opfattelse, uanset min etablerede bopæl i Monaco siden ultimo 1999 ikke har opgivet en tidligere bopælsmæssig tilknytning til Danmark, hvorfor jeg efter SØK's opfattelse har været fuldt skattepligtig til Danmark i den anførte periode 2000 - 2006.

De faktiske forhold er, at jeg, der siden oktober 1997 har været og er professionel golfspiller, i december 1999 meddelte folkeregistret og skatteforvaltningen i Københavns kommune, at jeg flyttede fra Danmark og tog bopæl i Monaco pr. 31. december 1999, hvilket var det der skete.

Københavns kommune meddelte herefter ved skrivelse af 18. februar 2000, at min skattepligt til Danmark var ophørt pr. 31. december 1999.

Af sagen fremgår, at det er SØK's opfattelse, at jeg, uanset min bopæl i hele perioden 2000 - 2006 i Monaco, siden 31. december 1999 desuagtet har haft mine "livsinteresser" og bolig til rådighed i Danmark.

Dette er ikke tilfældet.

Jeg har siden 15. august 2001 ejet et sommerhus, beliggende i Hornbæk.

Jeg har løbende betalt skat af de indtjente præmiepenge i de forskellige lande, hvor jeg har drevet virksomhed (spillet turneringsgolf), samt betalt ejendomsskat og ejendomsværdiskat m.m. vedrørende sommerhuset i Danmark.

Der vil fra min side under sagen blive nedlagt påstand om frifindelse, da jeg ikke mener, at jeg har været fuldt skattepligtig til Danmark i perioden 2000 - 2006.

Jeg har for det første ikke siden slutningen af 1999 haft nogen bolig (der ikke omfatter et sommerhus) til rådighed i Danmark, og jeg har for det andet dokumenteret, at jeg ikke siden slutningen af 1999 har opholdt mig i Danmark i et sådant antal dage, respektive i sådanne samlede perioder, at dette gør mig skattepligtig efter dansk ret, når man har bopæl i udlandet. Ligeledes har mine "livsinteresser" ikke været i Danmark.

Jeg bemærker endeligt, at dette er en sag der har stået på i 2 1/2 år. Jeg har i hele den i sagen omtalte periode handlet og handler fortsat efter alle gældende regler, og jeg mener derfor ikke, at jeg har gjort noget forkert.

Herudover har jeg ikke yderligere bemærkninger til sagen på nuværende tidspunkt.

12. august 2009 Søren Hansen

 

Facebook
Twitter