Grønt lys til Odense GOG

GOG får dispensation til at overdrage licensen for klubbens kvindehold til nystartede Odense GOG.

GOG får dispensation til at overdrage licensen for klubbens kvindehold til nystartede Odense GOG.

Egentlig ville en sådan overdragelse af licensen kræve en revisorpåtegnet godkendelse af GOG's regnskab.

Ifølge GOG er det afgørende for, at klubben overhovedet er i stand til at føre sit herrehold videre, at man får overdraget kvindeholdets licens, og denne ekstraordinære situation gør, at Kontraktudvalget under Dansk Håndbold Forbund har valgt at give dispensation fra reglerne i den aktuelle sag.