Bred politisk enighed om eftersyn af Lotto-milliarder: ’Vi bliver nødt til at hjælpe nye aktører’  

Flere politiske ordførere tilslutter sig Kulturministeren og vil kigge på fordelingen af udlodningsmidler.

Uffe Elbæk (Alternativet) og Stén Knuth (Venstre) er to af de idrætsordførere, som er åbne for at ændre på lovgivningen.

Når Kulturministeriet fremover hvert år skal fordele cirka 1,5 milliarder kroner til almennyttige formål, kan fordelingen komme til at se anderledes ud.

Pengene skal komme så mange danskere som muligt til gode gennem foreningsliv og fritidsaktiviteter, men en række eksperter fortæller DR Sporten, at man bør gentænke systemet.

Især mindre organisationer, som eksempelvis arrangerer fodbold for hjemløse eller gadeidræt for børn i udsatte boligområder, skal have lettere ved at få støttekroner.

Kulturministeren er åben over for tanken om at justere udlodningsloven, som fordeler de penge, man tidligere kaldte for tipsmidler.

Han får nu opbakning fra idrætsordførere i både rød og blå blok.

Uffe Elbæk (Alternativet) er tidligere kulturminister, og han kan genkende billedet af et idrætsområde under forandring.

- Udfordringen er: Hvordan får vi de nye typer af idrætsaktiviteter med i vores tænkning og politik? Du har de store, klassiske idrætsorganisationer og - foreninger, og så har du et helt vækstlag af aktører, som organiserer sig på helt andre måder. De er ikke uorganiserede, men de er langt mere selvorganiserende.

- De gør tingene på en ny måde, og derfor har de svært ved at få deres stemme hørt, og det betyder, at de helt konkret kan have sværere ved at få del i midlerne på området, siger Uffe Elbæk.

Han kan selv huske fra sin ministertid, at det var en udfordring at få nye stemmer på området bragt i spil.

- Vi skal finde ud af, hvordan vi griber de nye aktører, som laver idræt uden for de traditionelle foreningsrammer. Hvordan får man inviteret dem med ind til bordet – også når det handler om økonomi?

- Man skal måske rette kritikken mod os politikere: Hvorfor har vi som politikere og partier ikke en mere formuleret politik på området? Det er et område med traditioner. Man synes, at det passer sig godt selv, og man blander sig ikke, siger Uffe Elbæk, som er idrætsordfører for Alternativet.

Hans kollega i Socialistisk Folkeparti, Charlotte Broman Mølbæk, ser også gerne, at midlerne fordeles på en ny måde.

- Det er ikke en hemmelighed, at vi i SF rigtig gerne vil støtte initiativer, som skaber bedre muligheder for folk med handicap, sociale udfordringer eller som af andre årsager ikke lige træder ind på det lokale fodboldhold.

- Vi må ikke tabe så mange mennesker, som vi gør i dag, og det kan nogle af de nye projekter vise os vejen til at undgå, siger idrætsordfører i Socialistisk Folkeparti, Charlotte Broman Mølbæk.

Positive røster i blå blok

Også hos idrætsordførerne hos oppositionen er der åbenhed for at kigge på den aktuelle udlodningslov.

Stén Knuth (Venstre) er især optaget af, hvordan man sikrer mindre aktører mere faste finansieringsmodeller.

I dag er udlodningsloven inddelt i tre trin, og initiativer på trin tre får del i overskydende midler ud fra en procentsats. Det giver usikkerhed i forhold til støttens størrelse fra år til år, og ifølge Stén Knuth er det oplagt at kigge på mere langsigtede løsninger for aktører på trin tre, når loven skal evalueres i 2021.

- Der er nogle bevægelser på idrætsområdet, som gør, at vi bliver nødt til at diskutere, hvordan vi bruger de her midler. Jeg tænker især på idræt for udsatte, hvor der er godt gang i den rundt omkring, og på e-sporten. Der er nogle strømninger, som vi er nødt til at handle på.

Socialdemokratiets fungerende kulturminister, Rasmus Prehn, har tidligere udtrykt sig positivt om muligheden for at ændre på lovgivningen. Udlodningsloven skal evalueres i 2021. (Foto: © Ida Marie Odgaard, Scanpix)

De konservatives idrætsordfører Orla Østerby byder også diskussionerne om udlodningsloven velkommen. Han har ikke en færdig løsning liggende i skuffen, men han ser gerne et mere alsidigt idrætsliv i Danmark.

- DIF og DGI har et stort ansvar for at nå ud i hjørnerne af samfundet med deres aktiviteter. Det handler om at nå unge og ældre – også ude i udsatte boligområder. Der handler det om at finde nye veje. Hvis de to store forbund sander til eller ikke formår at forny sig, så bliver politikerne nødt til at se på det.

- Jeg synes, at vi som politikere skal være åbne for at se på, hvad der er af aktører. Og løser de opgaver, som DIF og DGI ikke løser? spørger Orla Østerby.