DIF-direktør: MMA har etiske udfordringer

Selvom kampsporten er populær, mener Danmarks Idrætsforbund stadig, at den er for voldsom.

Selvom MMA er i vækst i Danmark, mener direktør i DIF Morten Mølholm at der er lang vej til, at sporten kan optages i DIF. Blandt andet på grund af signalværdien over for forældre og børn. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Når projektørlyset tændes, og kæmperne i aften går i buret i Royal Arena, bliver Danmark det 28. land, UFC afholder stævne i.

UFC er verdens største liga inden for kampsportsgrenen MMA, mixed martial arts, og UFC's voksende succes har de seneste år også skabt øget interesse for MMA i Danmark. MMA-klubberne i Danmark er blevet flere og større, og organiseringen er blevet bedre.

Men selvom MMA er i vækst, er det stadig en kampsort, der er delte meninger om. Mange anser MMA’s kombination af kæberaslere, flyvende knæ og kvælertag som kontroversiel og uforsvarligt voldelig.

Direktør i Danmarks Idrætsforbund Morten Mølholm tilhører dem, der stadig har forbehold over for den voksende kampsportsgren.

Det er et erklæret mål for DMMAF at blive optaget som medlem i Danmarks Idrætsforbund, men knæ til hovedet, som er en del af MMA, kan blive en barriere.

- Da vi for nogle år siden optog kickboksning i DIF, optog vi kun den del af sporten, hvor knæ til hovedet ikke er tilladt. Vi syntes simpelthen, det var for voldsomt og sender nogle forkerte etiske signaler. Og den problemstilling er der også med MMA, siger Morten Mølholm.

Særligt signalet til børn og forældre er magtpåliggende for DIF.

Formand for DMMAF Claus Skjoldborg understreger, at ingen børn, der går til MMA, får lov til at slå eller sparke på hinanden. Fight Kids, som børneholdene kaldes i MMA-klubberne, består udelukkende af træning i brydning og grappling. Slag og spark foregår kun på puder.

Direktør i DIF, Morten Mølholm, er særligt skeptisk over for, at det i MMA er tilladt at sparke med knæ til hoved. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

DMMAF’s regelsæt tillader desuden først, at man kan kæmpe amatørkampe som 15-årig. Og det er under de såkaldte C-klasse-regler, hvor mange af de slag, spark og teknikker, der er tilladt i B- og A-klassen, ikke er tilladt. Først som 18-årig må man kæmpe i B- og A-klassen. Og kun i A-klassen er knæ til hovedet tilladt.

- At det kun er elitedelen af sporten, hvor knæ til hovedet er tilladt, gør det ikke uproblematisk. Vi har stadigvæk at gøre med, at børnene så måske ser frem til at kunne bruge de teknikker, når de bliver ældre. DIF har et ansvar for at sende nogle forsvarlige signaler til omverden og til forældrene, der skal sende deres børn ud i klubberne, siger direktør i DIF, Morten Mølholm.

Sportens farlighed mener DMMAF’s formand, Claus Skjoldborg, ikke bør være en særlig bekymring i forbindelse med MMA.

- Jeg siger ikke, det er ufarligt. Al kampsport og kontaktsport kan være farligt. Amerikansk fodbold er også farligt. Men jeg mener ikke, MMA er farligere end boksning eller håndbold. Og de sportsgrene er en del af DIF. Jeg tror, der er flere brækkede næser i håndbold end i MMA, siger Claus Skjoldborg.

Konstruktivt samarbejde

Selvom enigheden om MMA’s natur og udtryk ikke er total imellem DMMAF og DIF, understreger begge organisationer, at der er god dialog og konstruktivt samarbejde imellem parterne.

DMMAF er en del af DIF’s såkaldte Trendforum, hvor moderne idrætter, der ikke er optaget i DIF, får hjælp til at udvikle og organisere sig.

- Da MMA-miljøet opstod i Danmark, var det noget mere voldsomt og anarkistisk, end det er i dag. Og jeg vil gerne anerkende DMMAF for, at det bevæger sig den rigtige vej. De oplever en rigtig fin vækst og styrket organisering, siger Morten Mølholm.

- I forhold til muligheden for optagelse i DIF tror jeg, det er vigtigt, at MMA først udvikler sig stille og roligt i Danmark. Fra vores synspunkt meget gerne i en mere etisk forsvarlig retning, siger han.

- Vi bliver ikke optaget som landet ligger nu, det er jeg helt med på. Men vi er i god dialog med DIF. Så må vi med tiden se, hvad MMA’s udvikling i Danmark og vores samarbejde med DIF fører til, siger DMMAF-formand, Claus Skjoldborg.