Spiseforstyrrelser: Flere og flere forældre kontakter Team Danmark

Forældre til unge topatleter ringer i stigende grad til Team Danmarks diætister bekymrede for, at deres barn har udviklet en spisforstyrrelse.

Team Danmarks diætister har over de senere år oplevet en stigning af henvendelser fra forældre til unge topatleter, som forældrene mistænker har udviklet en spiseforstyrrelse.

- Vi oplever, at mange forældre til unge idrætsudøvere kontakter os for at få vejledning om, hvor man kan henvende sig for at få hjælp til problemet, fortæller Majke Jørgensen, der er sportsernæringskonsulent i Team Danmark.

- De oplever, at deres barn ændrer adfærd. At de pludselig bliver indelukkede, triste og har humørsvingninger. At de ikke vil deltage i fællesspisning. At de siger, de har spist, men det har de ikke.

Det kan have store konsekvenser, hvis en atlet udvikler en spiseforstyrrelse, der ikke bliver taget hånd om.

- De får svækket deres immunforsvar. Nedsat knoglestatus. Ændret homonelstatus. Og på det præstationsmæssige ser man typisk en nedsat muskelstyrke. Ringere udholdenhed. Ringere koncentrationsevne, som også er enormt vigtigt inden for sportens verden.

- Og så er man mere udsat for skader og træthedsbrud, som kan have store konsekvenser i en sportslig karriere, siger Majke Jørgensen.

Bliver en spiseforstyrrelse ikke behandlet kan den øge risikoen for at få knogleskørhed senere i livet, samt for kvinders vedkommende nedsætte evnen til at blive gravid.

Tabu blandt idrætsudøvere

At flere bekymrede forældre end tidligere kontakter Team Danmark kan være en konsekvens af, at kendskabet til sygdommen – ifølge Landsforeningen for spiseforstyrrelser og selvskader – er øget de senere år. Men Majke Jørgensen vurderer stadig, at det er et tabu blandt topidrætsudøvere.

- For nogle atleter vil der være en frygt i, at ”hvis jeg beder om hjælp til det her og anerkender, at jeg har et problem og får en diagnose som spiseforstyrret, så kan det give en stigmatisering, der gør, at jeg bliver sat af holdet eller ikke bliver udvalgt til det næste store mesterskab”.

- I virkeligheden er det det præcis modsatte, der sker. Får man ikke hjælp til det her, er der er en utrolig stor risiko for, at man ikke vil kunne holde til at blive i sporten og levere de præstationer, der forventes.

Og netop fordi det er et tabu blandt idrætsudøvere, arbejder Team Danmark benhårdt på, at såvel trænere, ledere, forældre som udøverne selv får så meget kendskab til sygdommen og faresignalerne som mulig.

- Det er en del af vores forebyggende indsats at klæde forældre, trænere og øvrige ressourcepersonale på i forhold til signaler. De kan spille enorm stor rolle i at opdage det hurtigst muligt. Det kan også være en holdkammerat. Så det er vigtigt, at man har en viden om det.

Hvis du selv er eliteidrætsudøver og har brug for hjælp til en spiseforstyrelse, kan du kontakte Team Danmark gennem dette link.

Facebook
Twitter