Piger med indvandrer-baggrund dyrker mindre idræt end danske piger

Under halvdelen af pigerne i alderen 7 til 15 år med indvandrer-baggrund dyrker idræt.

I Ajax København er tvillingerne Aya og Maria Bendali nogle af klubbens få indvandrere.

Når det kommer til at dyrke idræt, er indvandrer-piger – og efterkommere af indvandrere – i langt mindre grad aktive end etnisk danske piger.

Det gælder for pigerne i alderen 7 til 15 år, at 43 procent af indvandrerne dyrker idræt. For etnisk danske piger er tallet 84 procent, viser den seneste opgørelse fra Idrættens Analyse-institut.

- Det er for lavt på pigeområdet, og det kommer vi til at arbejde med i de kommende år. Vi synes, pigerne skal have en opdragelse og oplevelse i det danske foreningsliv, og derfor kommer vi til at fokusere mere på pigerne, siger direktør i DIF, Morten Mølholm.

Få i foreninger

Men én ting er idræt i al almindelighed, noget andet er idræt i en forening. Her viser de seneste tal fra undersøgelsen af danskernes kulturvaner, at kun 24 procent af nydanskerne er aktive i en idrætsforening.

- Det at gå til en bestemt idrætsgren er forbundet med nogle traditioner og en kultur, og nogle forestillinger om, hvad der er mest rigtigt for piger.

- Og det er der også, hvis man ikke er fortrolig med, hvad en forening er. Så det er ikke en modstand mod aktivitet, men nok snarere en usikkerhed om, hvad det er for en type aktivitet, og hvilket sted man gør det, siger Bjarne Ibsen.

At være medlem i en forening er ellers et skridt på vejen mod bedre integration:

- Man lærer, hvordan man typisk i Danmark organiserer ting i foreninger. Mange bliver også involveret i frivilligt arbejde, og man har et medansvar – alt sammen ting, der spiller en stor rolle i det danske samfund, siger Bjarne Ibsen.

Mens idrætsaktiviteten hos indvandrer-piger er markant lavere end de danske pigers, forholder det sig anderledes med drengene.

73 procent af drengene, som har indvandrer-forældre, dyrker idræt. Et tal, der blot er 12 procent lavere end danske drenges idrætsaktivitet.