Intern undersøgelse vækker bekymring: Yngre kvinder føler sig latterliggjort og nedgjort af mandlige kolleger

- Vi anede, at der var noget at komme efter, og det er nedslående at få bekræftet det, siger Dansk Sejlunions direktør Christian Lerche.

Bemærk: Det her er et arkivbillede. Kvinderne på det har intet med den aktuelle undersøgelse fra Dansk Sejlunion at gøre. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix Denmark)

"Hvis kønskulturen i Dansk Sejlsport var en ost, ville det være sådan én, de fleste langt hen ad vejen var tilfredse med. Men der er også nogle huller. Et par af dem endog markante."

Sådan beskriver Dansk Sejlunion selv konklusionen af en undersøgelse, den har lavet blandt knap 3.000 af sine 52.000 medlemmer over 15 år.

Den viser, at 25 procent af kvinderne i dansk sejlsport selv har oplevet kønsdiskrimination eller været vidne til, at andre kvinder udsættes for det.

Det er særligt yngre kvinder, som i undersøgelsen fortæller om nedladende kommentarer og latterliggørelse på baggrund af køn.

Samtidig oplever en del at blive taget mindre alvorligt i sejlsporten end deres mandlige kolleger, at deres muligheder inden for sporten er færre, og at de er mindre velkomne i klubberne og i det maritime miljø end mændene.

- Vi anede, at der var noget at komme efter, og det er nedslående at få bekræftet det. Som sportsforbund kan vi selvfølgelig aldrig forsvare, når den slags finder sted, og 25 procent er en meget stor gruppe, siger Christian Lerche, der er direktør i Dansk Sejlunion, til DR Sporten.

Ser man alene på de 30-39-årige, hedder tallet 30 procent for kvinderne, mens det hedder 21 procent for de 18-29-årige. De +70-årige er den gruppe, som ifølge Dansk Sejlunions undersøgelse oplever mindst kønsdiskriminerende adfærd. Det gælder for 11 procent.

Den mest udbredte oplevelse blandt kvinder, der selv har oplevet diskrimination, er at blive overset eller overhørt. Herefter kommer nedladende kommentarer, latterliggørelse på baggrund af køn, verbal sexistisk adfærd og eksklusion fra fællesskabet.

Otte procent siger, de har været udsat for fysisk, sexistisk adfærd, hvilket ikke er uddybet i undersøgelsen, hvor alle deltagere i øvrigt har svaret anonymt.

- De her tal skriger på, at der ikke er tale om tilfældigheder. Der er et problem i dansk sejlsport, og det skal vi have løst, direktør Christian Lerche fra Dansk Sejlunion. (© Dansk Sejlunion)

'Er der nogle kvinder, der vil stå for maden?'

Christian Lerche mener, at en del af forklaringen på det her resultat skal findes i den kultur, der igennem årtier er blevet opbygget i det, han kalder 'sejler-Danmark'.

Det er en kultur bygget på maskuline værdier.

- Sejlsport er traditionelt et mandsdomineret univers, og det tager lang tid at ændre. Det handler om måden, man opfører sig på, men det handler i høj grad også om, hvordan man taler til hinanden og helt konkret om de ord, man bruger, siger direktøren.

- Nogle udtalelser er naturlige for mænd, men kvinder kan opleve dem som nedladende.

- Har du et eksempel på det?

- Ja, vi har fået mange kommentarer i vores undersøgelse, og de er vigtige i forhold til at forstå det her. Blandt andet fortæller en kvinde, hvordan en flok mænd i en sejlklubs seniorafdeling havde skrevet en tekst som optakt til et socialt arrangement. Der stod, at "hvis nogle kvinder ville sørge for at skaffe en grill, købe ind og lave mad til dem, skal de være velkomne." Den slags sender stærkt negative signaler til de kvinder, som egentlig gerne vil være en del af et klubmiljø, og det er ekstremt uheldigt, siger Christian Lerche.

Han har været aktiv sejler siden 1977, og han har selv oplevet den kultur, han nu er med til at italesætte som problematisk.

- Da jeg var ung, var der en talemåde i min klub, der hed, at: "Gamle dage var da skibene var af træ og kvinderne var kvinder." Det er noget, man har sagt uden at tænke videre over det, men tiden er en anden her i 2021, og det har den været længe. Mænd skal tænke sig om, før de siger noget kækt.

Direktøren nævner yderligere to eksempler på krænkende adfærd. Begge taget fra undersøgelsens kommentarfelter.

Det første handler om nogle mænds reaktion, hvis de eksempelvis taber en kapsejlads til en kvindelig modstander. For nogen er sådan et nederlag katastrofalt, hvilket de gør højlydt opmærksom på. Det er ødelæggende for det arbejde, unionen gør for at tiltrække flere kvinder i sejlsporten, påpeger Christian Lerche.

- Et andet eksempel er fritidssejler-parret, der lægger til kaj i en fremmed havn. Her tager mange det for givet, at det er ham, der er rorsmand. Ham, der har købt båden, udstyret og så videre, mens kvinden nok er slæbt med på tur. Hun bliver simpelthen overset og overhørt, og den slags kan helt forståeligt gøre en kvinde gal i skralden, hvis rollerne faktisk er helt omvendte.

Det handler om kompetencer - ikke kønskvoter

- Er det kun mænd, der diskriminerer kvinder, eller diskriminerer kvinder også hinanden?

- Det spørgsmål har vi ikke stillet, men det ligger implicit i de svar og kommentarer, vi har fået, at det ikke er tilfældet. Intet tyder på, at det er kvinde til kvinde. Det er altovervejende mand til kvinde, siger Christian Lerche.

Han har været direktør for Dansk Sejlunion siden 2018, og da han kom til, var der 21 ansatte i administrationen. Én af dem var kvinde: sekretæren.

I dag er der 23 ansatte, og syv er kvinder. De er ansat, fordi de var de bedst egnede til jobbet - ikke på grund af en kønskvote, der skulle opfyldes, bemærker Christian Lerche.

- Vi vil meget gerne have flere kvindelige ledere. Vi har selv i unionen rykket os på det område, og nu ligger der et stort arbejde i at få det samme til at ske ude i klubberne.

Dansk Sejlunion arbejder ifølge direktør Christian Lerche aktivt på at få flere kvindelige sejlere og frivillige ledere. Derfor er det vigtigt, at de ikke bliver skræmt væk af en kvinde-nedgørende omgangstone. (Foto: Henning Bagger © Ritzau Scanpix)

I den positive afdeling viste Dansk Sejlunions undersøgelse, at både mænd og kvinder overvejende mener, at kønnene er lige gode til at sejle.

Samtidig svarer de mandlige deltagere, at kvinder er velkomne på lige fod med mændene, og at kvinderne bliver taget seriøst som sejlere.

Kvinder opfatter generelt kvinders vilkår i sejlsport som værende ringere end mænds.

Dansk Sejlunion er ved at lave en mere fyldestgørende rapport på baggrund af undersøgelsen. Den udkommer en gang efter sommerferien.

Unionen pointerer, at det ikke har været hensigten at gå efter hverken enkeltpersoner eller klubber, der måtte have et særligt negativt miljø omkring kvindelige sejlere. Formålet har været at dokumentere, at der er behov for en generel kulturændring.