’Voldsomt, bekymrende og nedbrydende’: Magtkamp bag kulisserne i toppen af dansk idræt

En mulig ændring af eliteidrætsloven skaber stor bekymring i 11 af Danmarks største idrætsforbund.

En mulig ændring af eliteidrætsloven skaber stor bekymring i toppen af dansk idræt. (Grafik: Maria Eriksen Volthers)

Guldmedaljer ved OL i 2021 er en drøm og et fælles mål, som toppen af dansk eliteidræt arbejder henimod. Men under overfladen foregår der en intens intern magtkamp i dansk eliteidræt. Det viser to såkaldte bekymringsbreve, som DR Sporten har fået indsigt i.

Brevene er sendt fra to af de største specialforbund til Danmarks Idrætsforbund, DIF.

- Internt i (…) har vi i den seneste tid drøftet en stigende bekymring for, om vi inden for eliteidrætten har tilstrækkelig rygdækning og forståelse for vores arbejde med at udvikle atleter til internationalt eliteniveau. Vi har delt dette med vores kolleger i andre idrætsgrene, og vi oplever, at der reelt er tale om en fælles bekymring på tværs af rigtig mange specialforbund, lyder det i et af bekymringsbrevene sendt til DIF.

Og over for DR Sporten står 11 af de allerstørste specialforbund nu frem og fortæller, at de er blandt de bekymrede.

De 11 forbund rejser over for DR Sporten en enslydende kritik af et udspil fra Kulturministeriet til en ændring af eliteidrætsloven. Kritikken er særligt rettet mod Team Danmarks rolle i loven, og mod udtalelser fra Team Danmarks direktør, Lone Hansen, i den forbindelse.

I lovudspillet foreslår Kulturministeriet, at Team Danmark som noget nyt skal have en tilsynsforpligtigelse med specialforbundenes elitearbejde skrevet direkte ind i loven. Et forslag, som Kulturministeriet begrunder med den såkaldte ’svømmesag’, hvor DR Sporten forrige år afslørede nedladende offentlige vejninger og psykiske overgreb i toppen af dansk svømning.

Kammeradvokaten beskrev dansk elitesvømning som et ”ydmygende miljø” med en ”udpræget frygtkultur”, og Team Danmark kaldte det selv ”en skamplet i dansk idræt.” Med en lovændring vil Kulturministeriet nu forhindre en gentagelse.

- Lovforslaget skal styrke atleternes stemme og sikre trygge rammer for eliteidrætsudøvere med fokus på deres trivsel, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Team Danmark og DIF præsenterede tidligere i år Kammeradvokatens uvildige undersøgelse om kritisable forhold for danske elitesvømmere. (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

På kant med ’tillid og respekt’ og ’demokratiske rettigheder’

Udkastet til ændringen af eliteidrætsloven har vakt begejstring hos Team Danmark-direktør Lone Hansen. I et interview i JP fortæller hun, at lovforslaget kommer til at give Team Danmark en større magt, som ”eksempelvis kan udløse en fyring af en landstræner, selv hvis forbundet ikke ønsker at stoppe samarbejdet med vedkommende.”

- Det betyder, at vi ikke skal diskutere ansvaret, for det ligger eksplicit hos os. Det er positivt, for det øger vores muligheder for at beskytte atleter mod krænkende adfærd, har Lone Hansen udtalt til JP.

Og det er en udlægning af den mulige lovændring, som har fået utilfredsheden og kritikken til at vokse sig stor bag kulisserne i dansk eliteidræt.

”Der er yderst bekymrende, hvis Team Danmarks nuværende ledelse tolker lovændringerne på denne måde”, og samarbejdet imellem Team Danmark og specialforbundene kan komme ”under voldsomt pres”, lyder det i et af bekymringsbrevene fremsendt til DIF.

Kulturminister Joy Mogensen (S) ønsker med en ændring af eliteidrætsloven at sætte større fokus på eliteidrætsudøveres trivsel. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Flere af de 11 bekymrede formænd og direktører frygter, at lovudspillet vil forandre Team Danmark fra at være en ”understøttende samarbejdspartner” til en ”magtfuldkommen overmyndighed”.

- Vi mener, at det er uforeneligt, at Team Danmark på den ene side skal være lokomotiv, stemme og samarbejdspartner for elitesporten og så samtidig varetage en skærpet tilsynspligt, sådan som udspillet lægger op til. Som vi har hørt det formuleret fra Team Danmark, giver det dem jo nærmest vetoret i forhold til ansættelser af blandt andet sportschefer og landstrænere. Her kommer vi på kant med hele det begreb, der handler om tillid og respekt mellem Team Danmark og forbundene, siger Bo Jensen, direktør i Badminton Danmark.

- Det vil være en nedbrydning af demokratiske rettigheder i den forstand, at vi jo har en demokratisk valgt ledelse, og lige pludselig kan der så komme en samarbejdspartner, der reelt får rettigheder, som trumfer vores demokratisk valgte ledere. Det nedbryder simpelthen vores selvstændighed, hvis Team Danmark i princippet vil få råderet eller ledelsesmæssige rettigheder over medarbejdere, som er ansat hos os, siger Christian Jacobsen, direktør i Dansk Kano & Kajak Forbund.

DR Sporten har præsenteret kritikken for Kulturministeriet og Team Danmark. Kulturminister Joy Mogensen har ikke svaret konkret på DR Sportens spørgsmål om ansvaret for potentielle fyringer, men hun skriver i en mail:

Team Danmark-direktør Lone Hansen mener, at de danske specialforbunds bekymring over eliteidrætsolven og Team Danmarks rolle heri er udtryk for en misforståelse. (Foto: © Mathias Løvgreen Bojesen, Scanpix)

- Vi kender alle sammen sagerne om mistrivsel og krænkelser af elitesvømmere og badmintonspillere, og den slags må bare ikke ske. Derfor er det allervigtigste for mig i den her sag også, at vi får skabt nogle tryggere rammer for vores atleter og får et større fokus på eliteidrætsudøveres trivsel. Hvordan vi så bedst gør det, tager jeg gerne en snak om.

Direktør i Team Danmark, Lone Hansen, har også valgt at svare skriftligt på DR Sportens henvendelse, og her kalder hun forbundenes bemærkelsesværdige bekymring for ”en misforståelse”.

Hun mener, det er forkert, hvis forbundene forstår hendes tidligere udtalelser, som om at lovændringen er en styrkelse af Team Danmarks beslutningsmagt over forbundene. Det er derimod blot en ”tydeliggørelse”, skriver Lone Hansen.

Hun henviser til, at der i udkastet fra Kulturministeriet står, at lovændringen er en tydeliggørelse af, hvad der allerede står i loven. Og i modsætning til forbundenes bekymring mener Lone Hansen ikke, at den tydeliggørelse skal tolkes som en styrkelse af Team Danmark eller en svækkelse af specialforbundene.

- Der er ingen tvivl om, at både ansættelsesret og fyringsret ligger hos forbundet, men hvis et specialforbund ikke efterlever vilkårene i samarbejdsaftalen, kan Team Danmark ophæve samarbejdsaftalen og den økonomiske støtte. Sådan har det altid været, skriver Lone Hansen til DR Sporten.

- Ønsker forbundet at fastholde ansættelsen af en træner, som ikke vil leve op til de aftaler, vi har indgået i fællesskab, kan vi i sidste ende ikke samarbejde med forbundet. Team Danmark kan ikke tvinge et forbund til noget, og vi kan naturligvis ikke støtte et forbund, hvis de ikke ønsker at samarbejde.

Frygt for en sag i det skjulte

Men selvom Lone Hansen forsikrer, at hverken samarbejdet eller magtfordelingen mellem Team Danmark og specialforbundene vil blive skævvredet, er flere formænd og direktører i specialforbundene stadig bekymrede. En af dem er formand i Danmarks Cykle Union, Henrik Jess Jensen.

- Team Danmark har altid haft en kontrollerende rolle og mulighed for at stoppe et samarbejde, hvis de ikke synes, forbundet bliver drevet ordentligt. Og det finder vi helt på sin plads. Men vi er bekymret for, at Team Danmark bliver en kontrollerende enhed på en anderledes vis en tidligere. At det bliver mere overvågning end dialogbaseret samarbejde, som hidtil har kendetegnet samspillet.

- Vi kan frygte, at hvis Team Danmark indtager en overkontrolfunktion, så kan magtforholdet mellem forbundene og Team Danmark blive så skævt, at det ikke længere bliver et samarbejde, og at trænerne og på længere sigt atleterne faktisk ikke får ordentlige vilkår – i worst case kan det ende med det modsatte af det, som er fundamentet under eliteidrætsloven.

Fra Kulturministeriet lyder det, at ændringen af eliteidrætsloven skal skabe tryggere rammer for atleterne og sikre deres trivsel. Men når Henrik Jess Jensen læser udkastet og Team Danmarks udmeldinger undervejs, er han bekymret for, at resultatet kan blive det modsatte.

- Vi kan frygte, at tingene kommer til at ske i det skjulte. Så vi om 10 år har en ny svømmesag, der ikke er blevet håndteret, fordi dialogen mellem specialforbundene og Team Danmark og det tætte og tillidsbaserede samarbejde, vi har i dag, har taget skade.

Ifølge Kulturministeriet er det hensigten, at lovforslaget skal fremsættes i Folketinget i efteråret 2020 med henblik på, at loven kan træde i kraft den 1. januar 2021.