Ministerie har hjulpet med mere end 1.000 private SoMe-opslag
Politik
Tryk videre
Siden Dan Jørgensen blev klimaminister, har ansatte i ministeriet hjulpet ham med at lave mere end 1.000 opslag på de sociale medier.
Billeder fra Dan Jørgensens facebookprofil
Sten Bønsing
Professor i forvaltningsret, Aalborg Uni.
'Det virker meget voldsomt, og det er temmelig mange ressourcer, man bruger af det offentliges midler på at promovere ministeren.'
Foto: Aalborg Universitet
Dan Jørgensens har fået hjælp til opslag – både på sin private Facebookprofil og Twitterprofil.
Billeder fra Dan Jørgensens twitter- og facebookprofil
Det kom frem, da Frederik Sandby fra Klimabevægelsen klagede til Ombudsmanden over, at han blev blokeret af Dan Jørgensen på Twitter. 'Det kan han ikke som minister', lød klagen.
Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix
Men ministeren må faktisk gerne blokere folk, konkluderer Ombudsmand Niels Fenger, der er udpeget af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Ombudsmanden har nemlig spurgt Klimaministeriet, hvor mange opslag de har hjulpet Dan Jørgensen med.
De svarer 40 procent - hvilket er mere end 1.000 opslag i Dan Jørgensens tid som minister.
Billeder fra Dan Jørgensens twitter- og facebookprofil
Men Ombudsmanden konkluderer altså, at Dan Jørgensens Facebook- og Twitterprofiler er private. Derfor går han ikke yderligere ind i Frederik Sandbys klage.
Men samtidig siger han, at sagen rejser et principielt spørgsmål.
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Niels Fenger
Ombudsmand
'Der tegner sig et billede af en udvikling, hvor embedsværket i stigende omfang anvendes til politisk virksomhed i bred forstand – herunder personlig profilering og branding af deres minister – på private sociale profiler.'
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Og eksperter er enige om, at ministres brug af private profiler er problematisk. De ser to hovedproblemer. Slå lyden til, og hør her:
Billeder fra Dan Jørgensens facebookprofil
Jesper Olsen
Formand for Transparency International
'Hvis der er rigtig meget aktivitet på deres private profiler, giver det dem en kæmpefordel, når der skal være en valgkamp. Meget af det indhold er i virkeligheden en gave fra staten'.
Foto: Pressefoto / Transparency. International Danmark
Sten Bønsing
Professor i forvaltningsret, Aalborg Uni.
'Det grundlæggende juridiske princip er, at embedsmænd ikke må hjælpe ministre med det, der har partipolitisk karakter.'
Foto: Aalborg Universitet
Sten Bønsing bruger denne sammenligning:
Foto: Aalborg Universitet
Sten Bønsing
Professor i forvaltningsret, Aalborg Uni.
'Man sender jo heller ikke en embedsmand hjem for at hjælpe med at slå græsplænen, hente børnene fra institution eller handle ind, bare fordi ministeren har et travlt møde.'
Foto: Aalborg Universitet
I dag må ministerier ikke administrere private profiler, men gerne komme med udkast til opslag. Men vi befinder os i en gråzone, mener Jesper Olsen, fordi udviklingen på de sociale medier går hurtigere, end retningslinjerne kan nå at følge med.
Og de nuværende regler har ikke taget højde for den sociale medievirkelighed, supplerer Sten Bønsing.
Begge er enige om, at der er brug for nye regler. Jesper Olsen foreslår, at når ministre skal have hjælp, skal det ske på en profil, der tilhører ministerembedet. Den skal så gå videre, når der kommer en ny minister. Og den skal overholde de regler, der gælder for enhver form for offentlig ministerkommunikation.
Klimaministeriet skriver i en mail til DR, at de holder sig inden for de nuværende regler.
Dan Jørgensen selv vil ikke sige noget om sagen.
Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Regeringen har nedsat et demokratiudvalg, der blandt andet skal se på, hvordan embedsværket hjælper ministre med sociale medier.
Det er dog uvist, hvornår der sker noget.
Billeder fra Dan Jørgensens facebookprofil
Mens du afventer svar på, hvem der må lave opslag for politikerne, vil du måske gerne vide, hvilke politikere der ender med at danne regering?
Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Story af: Anders Byskov Svendsen (abys@dr.dk) og
Sara Pagh. Grafik: Lise Grønvald