Derfor er din el blevet dyrere
Forstå sagen
Foto: Scanpix
Foto: Scanpix
Tryk videre
Den el, der driver din kaffemaskine og giver lys i lampen, er lige nu historisk dyr.

Men hvad er det egentlig, der påvirker prisen?
I Danmark bruger en gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn omkring 4500 kwh om året. Og ligesom i de andre EU-lande har vores elforbrug ligget ret stabilt i mange år.

Kilde: Green Power Denmark
Vores elektricitet kommer fra forskellige kilder.
Før krigen i Ukraine blev vores elforbrug sat sammen på denne måde: Først købte elselskaberne strøm fra vindkraft, så solceller, vandkraft, atomkraft, kraftvarmeværker og den sidste lille del af vores elforbrug blev dækket af kulkraft.
Dengang var der ikke brug for at aktivere gaskraftværkerne til at producere el, som er den dyreste måde at producere el på. Gassen brugte vi kun til varme.
Men så ramte både krigen og klimaforandringerne Europa. Krigen fik prisen på kul og gas til at stige – altså de fossile brændsler, som i forvejen var de dyreste.
I samme periode blæste det mindre, og dermed har vi haft mindre af den billige vindkraft.
Derudover har tørken i Europa gjort, at der har været mindre vand i de norske elve til vandkraft og ikke nok vand til at køle atomreaktorerne. Derfor er flere blevet sat ud af drift.
Det har gjort, at vi har været nødt til at bruge den nu dyrere gaskraft til at dække det sidste af vores elforbrug.
Og nu kommer problemet. Det er den el, vi bruger sidst – altså strømmen fra gaskraftværkerne – der fastsætter prisen på hele elmarkedet. Den dyre gas har derfor sendt prisen på alt el i vejret.
EU vil gerne have prisen ned igen. Og der er flere knapper at skrue på.
Vi kan alle sammen sænke vores elforbrug. På den måde bliver vi igen uafhængige af den dyre gas. Men det er svært og kræver, at hele Europa ændrer vaner.
Vi kan også bygge flere vindmøller og på den måde øge produktionen af de billige, grønne strøm. Men det tager flere år og hjælper ikke på prisen her og nu.
EU kan også få de dyre, fossile kraftværker til at sænke prisen ved at støtte dem med EU-midler, så de ikke behøver kræve så høj en pris af os forbrugere. Men så støtter EU produktionen af sort energi, og det vil politikerne helst være fri for.
Og sidst, men absolut ikke mindst, så kan EU lave hele prissystemet om. Men det er et omstændigt arbejde med mange modsatrettede interesser.
Du kan også selv gøre noget for at mindske dit energiforbrug.
Få 10 gode råd til,
hvordan du sparer på energien her
Story af: Sara Rud (srud@dr.dk)
Grafik: Emil Thorbjörnsson