Sådan ender Lynetteholm-regning på op til
64 millioner hos borgere i flere kommuner
Lynetteholm
Foto: Scanpix
Foto: Scanpix
Tryk videre
I 2018 præsenterede en række fremtrædende politikere projektet Lynetteholm, hvor en ny halvø skulle bygges ud for København.
Ved pressemødet og ved flere andre senere lejligheder blev det understreget af flere politkere, at det gigantiske projekt ville være selvfinansierende og derfor ikke ville koste skatteborgerne noget.
Men sådan kommer det alligevel ikke helt til at blive. Borgerne i otte kommuner i hovedstadsområdet kommer nemlig til skulle dele en regning på op til 64 millioner kroner i forbindelse med anlæggelsen.
Millionregningen er opstået, fordi to store søkabler, som ligger lige der hvor øen er ved at blive bygget, skal udskiftes og forstærkes. De kan simpelthen ikke holde til, at der bliver bygget en kunstig ø oven på dem.
Søkablerne fører til og fra rensningsanlægget Lynetten, som ligger på Refshaleøen – og er ejet af en række kommuner i københavnsområdet/hoved-stadsområdet.
Og netop her finder vi årsagen til, at regningen for søkablerne ender hos borgerne i flere kommuner. Ifølge anlægsloven om Lynetteholm, som et flertal i Folketinget har vedtaget, skal det kommuneejede rensningsanlæg nemlig selv betale denne regning.
Og fordi rensningsanlægget Lynetten får deres indtægter via direkte betaling af såkaldte vandafledningsbidrag fra de enkelte borgere, som benytter anlægget, er det også her, de kan hente deres penge til at betale den ekstra millionudgift.
De cirka én million borgere i de otte kommuner kan med andre ord forvente at skulle dele disse udgifter til Lynetteholm-projektet på den ene eller anden måde – for eksempel i form af en højere spildevandsregning, når den i fremtiden dumper ind i postkassen.
Ifølge det kommuneejede selskab Biofos, som står for driften af rensningsanlægget, er en del af de op mod 64 millioner faktisk allerede blevet betalt. Og altså med penge, som selskabet har fået fra borgene i kommunerne.
Fra flere sider lyder der nu kritik af, at borgerne skal betale millionregningen. Det kan du læse mere
om her:
Grafik af: Mathis Birkeholm Duus (matd@dr.dk)
Story af: Christian Andersen (can@dr.dk)