Tjener svenskere mere end danskere? – og otte andre spørgsmål om landet hinsidan

Kender du svarene?
Valg i Sverige
Foto: Scanpix
Foto: Scanpix
Tryk videre
DANMARK

Svar:
Danskerne tjener mest med en gennemsnitsløn sidste år på 462.436 kroner om året. I Sverige var den 336.623 omregnet til danske kroner. En forskel på over 100.000 kroner.

Hvad vil politikerne:
De seneste måneder har mange svenskere fået reduceret deres købekraft gevaldigt. Vælgerne vil have handling fra politikerne, og under valgkampen har partierne serveret forslag som for eksempel loft over benzinpriserne og højere pension.

Kilde: OECD.stats
DANMARK

Svar: Danmark bruger den største andel af sit bruttonationalprodukt (BNP) på forsvarsbudget - nemlig 1,4 procent sidste år. I Sverige var det 1,3 procent.

Hvad vil politikerne: Under den kolde krig brugte svenskerne helt op mod tre procent af BNP på forsvaret, mens de i 2017 og 2018 var nede på 1 procent. Efter Ruslands invasion af Ukraine har begge lande meldt ud, at de vil hæve budgettet til 2 procent af BNP. Samtidig har Sverige søgt om optagelse i Nato. Langt de fleste af de svenske partier støtter den målsætning.

Kilder: Nato, Försvarsmakten
SVERIGE

Svar: I Sverige er over 19.000 mennesker indtil videre døde med corona. I Danmark er det knap 7000. Til sammenligning har Sverige en befolkning på 10,35 millioner mennesker, mens der bor 5,83 millioner i Danmark.

Hvad vil politikerne: De mange coronasmittede i Sverige har undervejs lagt så stort pres på landets hospitaler, at medierne taler om et sygehusvæsen i krise. Overbelastning og hårdt pressede medarbejdere er blevet hverdag – og mulige løsninger er blevet et tilbagevendende spørgsmål i valgkampen.

Kilde: Statens Serum Institut
SVERIGE

Svar: Sverige snupper førstepladsen her. I Danmark sørgede blandt andet vindmøller for, at 31.6 procent af vores energi i 2020 var fossilfri. I Sverige var andelen på 60,1 procent takket være vind, vand og atomkraft.

Hvad vil politikerne:
Det gør Sverige til et af de lande, der scorer højest på den front i hele EU. Men med de stigende energipriser går de fire blå politiske partier nu til valg på at få udbygget de svenske atomkraftværker, så svenskerne selv kan producere endnu mere fossilfri og ikke mindst billigere strøm.

Kilde: Eurostat
SVERIGE

Svar: Sverige har langt de fleste asylansøgere. I 2021 havde landet 13.954. I Danmark var det 1.519. Af Sveriges 10,4 millioner indbyggere har cirka 2,6 millioner personer udenlandsk baggrund.

Hvad vil politikerne: Et par partier slår sig fortsat op på en generøs flygtningepolitik, som den Sverige har haft siden 1970'erne. Men flere ønsker nu ændringer. Både i forhold til hvor mange asylansøgere der kommer og hvordan de modtages. Flere partier kigger mod Danmark for at se på, hvordan flygtninge kan fordeles mere ligeligt ud over hele Sverige.

Kilde: UNHCR
SVENSKERNE

Svar: Svenskere arbejder mest med et gennemsnit på 1444 timer om året sidste år, mens en dansker arbejdede 1363 timer.

Hvad vil politikerne: Arbejdstid i Sverige har flere gange været til debat. Mens en svensk arbejdsuge stadig sammenlagt er sat til 40 timer - mod den danske arbejdsuge på 37 timer - har svenskerne haft årelange forsøg med bare seks timer lange arbejdsdage og fuld løn. Og der er nu politikere, der går til valg på at indføre seks timers arbejdsdag for flere faggrupper - blandt andre skolelærerne.

Kilde: OECD
DANSKERNE

Svar: Danskerne er flere gange blevet kaldt Europamestre i druk. Vi drak i 2020 i gennemsnit 9,7 liter alkohol per indbygger. Det er det højeste i Norden. I Sverige drak de 7,5 liter per indbygger.

Hvad vil politikerne: I Sverige skal man være 18 år for at købe alkohol på restauranter og i supermarkedet. Man skal være 20 år for at købe alkohol i Systembolaget, som er det eneste sted, der sælger hård spiritus og øl over 3,5 procent. Siden Sveriges indtræden i EU i 1995 er der dog sket en opblødning, og politikerne er ved at sande, at Sverige ikke kan fastholde sin restriktive politik inden for EU.

Kilder: OECD
DANSKE JYSK

Svar: Danske Lars Larsens Jysk har 3.100 butikker fordelt ud over 49 forskellige lande. Til sammenligning har svenske Ikea 430 butikker fordelt på mere end 50 lande.

Hvad vil politikerne:
Hjemme i Sverige er erhvervslivet et hovedpunkt i valgkampen. Flere partier går til valg på, at det skal være lettere at starte virksomhed i Sverige. Det vil de blandt andet gøre ved at sænke virksomhedsskatterne og mindske bureaukratiet.

Kilde: Jysk.dk og Ikea.dk
SVERIGE

Svar: I Danmark var der sidste år 35 dræbte, mens 113 personer blev ofre for dødelig vold i Sverige. 46 af dem blev dræbt i forbindelse med en af de 330 skudepisoder i Sverige i 2021. Det tal bliver højere i år, hvor Sverige allerede har haft 47 skuddrab – de fleste på grund af bandekriminalitet.

Hvad vil politikerne: Lov og orden er nu blevet et af valgets vigtigste emner. Alle partier har tiltag, der skal dæmme op for kriminaliteten – lige fra strengere straffe til forslag om at styrke politiet med flere beføjelser og højere løn. Ét forslag går på at omdøbe den svenske Kriminalforsorg, Kriminalvården, til Strafverket.

Kilde: BRÅ, Ritzau
Er det mon banderne eller Sverigedemokraterna, de svenske vælgere frygter mest, når de stemmer 11. september?
Af: Sara Pagh (sapa@dr.dk) og Anne Lund Andersen Grafik: Lise Grønvald (lisg@dr.dk)