Arbejdskultur og -forhold for de lokale

Hvordan sikres gode arbejdsforhold i turistbranchen?

Opgave 1: Turismens påvirkning

  • Hvordan påvirkes en bestemt destination miljømæssigt, socialt og kulturelt af turisme?

  • Hvordan kommer dette til udtryk for Zanzibar?

  • Et argument i klippet 'Turismens påvirkning på destinationen' er, at det ikke kun er turisternes skyld, at turisme giver problemer. Hvilke andre årsager er medvirkende til problemerne med turisme?

  • Hvilke fordele er der forbundet med turisme og måske især bæredygtig turisme?

  • Diskutér på baggrund af de tre ovenstående spørgsmål, om turisme er godt eller dårligt.

Opgave 2: Certificering

Lyt til klippet 'Paradis under pres: Arbejdsforhold og kultur' og 'CSR og certificering indenfor turistbranchen', og svar herefter på følgende spørgsmål:

  • Hvad er forklaringerne på, at lokale ikke ansættes i turistbranchen i Zanzibar?

  • Hvordan beskrives arbejdsforholdende for mange ansatte i turistbranchen på Zanzibar?

  • Hvilke forhold tages i betragtning, når man skal lave certificeringer i turistbranchen?

  • Hvad er problemerne med sådanne certificeringer?

  • Eksperterne siger, at efterspørgslen på bæredygtige rejser er stigende. Diskutér, hvorfor det er sådan, og hvordan man for alvor kan sætte skub i en sådan udvikling.

FacebookTwitter