Autonome skibe

Biler og lastbiler er på vej til at blive selvkørende. Nu skal skibene også kunne sejle selv.

I første omgang er det over korte strækninger, men potentialet er enormt, da store dele af verdenshandlen er afhængig af skibstransport.

Afsætning

I skal nu gå sammen i grupper på maks. tre personer. Hver gruppe skal vælge en af nedenstående emner.

 • Selvkørende biler

 • Bil uden benzin

 • Flyvende biler

 • Hyperloop

 • Selvkørende lastbiler

 • Selvsejlende skibe

 • Fragt med droner

Herefter skal I vælge en aktør på markedet og lave en virksomhedsprofil på den udvalgte aktør.

Når der er valgt en aktør, skal I ved brug af klipsamlingen og oplysninger, som I selv indsamler, redegøre for virksomhedens konkurrenceforhold og vurdere virksomhedens muligheder for vækst ud fra egne analyser.

I skal lave rapport og en visuel præsentation af jeres analyse og vurdering på omkring ti minutter.

Udvælg passende modeller og analysemetoder til opgaven ud fra - men ikke begrænset til - følgende:

 • Virksomhedstype og virksomhedskarakteriskstik

 • Forretningsmodel

 • Branche- og konkurrenceforhold

 • Værdikædeanalyse

 • Den interne og eksterne situation

 • Købsadfærd, segmentering og målgruppevalg (business-to-business eller business-to-consumer)

 • SWOT-opstilling

 • Porters generiske strategi

 • Marketingmix

Samfundsfag/International økonomi

I skal nu gå sammen i grupper på maks. tre personer. Hver gruppe skal vælge en af nedenstående emner.

 • Selvkørende biler

 • Bil uden benzin

 • Flyvende biler

 • Hyperloop

 • Selvkørende lastbiler

 • Selvsejlende skibe

 • Fragt med droner

Diskutér, hvordan den nuværende regerings politik påvirker og har indflydelse på det udvalgte emne i Danmark.

Diskutér, om der er andre dele af både det danske og globale samfund, der har indvirkning på udviklingen inden for det udvalgte emne i Danmark.

Diskutér, hvilken indflydelse det udvalgte emne vil have på det danske samfund, hvis det blev implementeret i Danmark og globalt.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk