Livsstil og diabetes

Livsstil og sundhed hænger tæt sammen. Og dette har konsekvenser for et liv med diabetes.

LIVSSTIL OG LIVSSTILSSYGDOMME

Livsstil er et begreb, der dækker over, hvordan man lever sit liv. Det kan handle om mode, musik og seksualitet. Men det handler også om sundhed. Ryger man? Dyrker man motion? Hvad spiser man? Hvor meget alkohol drikker man?

Når det kommer til overvægt, diabetes og KOL, så har ens livsstil stor betydning for, om man udvikler disse sygdomme.

Fælles for sygdommene er, at de koster samfundet store summer at behandle, da flere og flere får dem konstateret. Men det er også fælles for disse sygdomme, at de er forbundet med et personligt ansvar, da man "bare kan stoppe med at ryge" eller "bare kan lade være med at spise chokolade".

I ovenstående klip får I et kort overblik over konsekvenserne af nogle af de elementer, der har stor betydning for at få konstateret diabetes. Men klippene kommer også ind på, hvordan man kan leve bedre med diabetes - og andre livsstilssygdomme - ved at ændre sin livsstil.

ARBEJDSOPGAVER

Se videoklippene, og svar på nedenstående spørgsmål. Brug artiklerne "Rygning", "Søvn" og "Stress" i dine besvarelser.

  • Hvad er symptomerne på stress?

  • Hvad er sammenhængen mellem stress og diabetes 2?

  • Hvordan påvirker livsstilsfaktorer som søvn og rygning muligheden for at udvikle diabetes 2?

  • Hvad er mennesket designet til?

  • Forklar, hvordan det historiske menneske og nutidsmennesket reagerer forskelligt på stress.

FacebookTwitter