Livsstilsændringer eller medicin?

I U-turn lykkes det for nogle af deltagerne at droppe medicinen. Men kan alle det?

Deltagerne i U-Turn og i forskningsprojektet har haft forskellige udbytte af behandlingen. Nogle har grebet chancen og er blevet medicinfrie, mens andre har haft svært ved at finde rytmen og dedikere sig til den hårde disciplin, som behandlingen kræver.

Derfor melder flere spørgsmål sig: Kan man erstatte medicinen med livsstilsændringer? Skal behandlingen tilrettelægges det enkelte individs behov og sociale situation? Hvad skal der gøres, hvis en person ikke overholder livsstilsbehandlingen?

ARBEJDSOPGAVER

  • Se klippene og beskriv, hvordan deltagernes sundhedsparametre ændrer sig i løbet af eksperimentet.

  • Hvilke ændringer sker der fysiologisk?

  • Forklar, hvorfor motion kan hjælpe på diabetes 2. Suppler eventuelt med viden fra lærebog eller nettet.

  • Hvordan ændres medicinforbruget for deltagerne, og hvorfor?

  • Forklar, hvilken udvikling der sker med deltagernes sundhed? Inddrag både fysiske og psykiske forandringer.

  • Vurder, i hvor høj grad man kan forestille sig, at medicin til diabetes 2-patienter kan erstattes af en ændret livsstil: Hvad taler for og imod? Hvilke faldgruber er der?

FacebookTwitter