Livstilsændringer, psykologi og sociologi

Livsstilsændringer kommer ikke af sig selv. For at man kan lykkes med dem over længere tid, kræver det den rette indstilling hos det enkelte individ og dets omgivelser.

En af Chris MacDonalds væsentligste opgaver i U-Turn-projektet er at holde deltagerne til ilden. Det skal få dem til at handle på deres sundhedsmæssige tilstand og hjælpe dem til at overkomme elementer som lavt selvværd, rygning og dårlige vaner. Alle sammen elementer, der kan komme til at spænde ben for, at de når deres mål om at blive medicinfrie og måske endda kurerede for diabetes.

Ovenstående videoklipsamling sætter fokus på, hvor svært det kan være at gennemføre livsstilsændringer. Deltagernes kampe med cigaretter og vægt og hensynene til familie og arbejde besværliggør processen for stort set dem alle sammen.

Videoklippene kan anvendes i en sociologisk sammenhæng, hvor man inddrager teoretikerne fra artiklen 'Quiz: Sociologi og diabetes' og diskuterer, hvordan omgivelser og individer agerer i den situation, de er sat i.

Man kan også anvende videoklippene i psykologi til at anskueliggøre menneskers adfærd og afhængighed af andre mennesker, når de skal overkomme store udfordringer.

FacebookTwitter