Menneskets design

Evolution, arv og miljø. Denne side handler om menneskekroppen og den inaktive og usunde livsstil.

Evolutionsteorien fik sit store gennembrud, da englænderen Charles Darwin udgav sit berømte værk "Arternes oprindelse" i 1859. Her forklarede Darwin, hvorledes naturen gennem naturlig selektion over mange tusinder år havde udviklet alverdens arter. Mennesket er sidste skud på stammen og har en meget kort historie, hvis man sammenligner med de første levende væsener på Jorden.

Netop menneskekroppens korte historie i evolutionær sammenhæng betyder, at den ikke har haft mulighed for at tilpasse sig den livsstil, som langt de fleste mennesker har i dag. Dette har store konsekvenser for det enkelte menneske, både i veludviklede og underviklede lande.

Fedme, diabetes og hjerte- og karsygdomme buldrer frem i hele verden. Lav opgaverne nedenfor, og bliv klogere på de biologiske forklaringer og konsekvenserne heraf.

ARBEJDSOPGAVER

Opgave 1: Evolutionsteorien

Se videoklippet “Evolutionsteorien og menneskekroppen”, hvor professor i human evolutionsbiologi Daniel E. Lieberman forklarer sammenhængen mellem diabetes type 2 og menneskets evolution. Svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er “tilpasning”?

  • Hvad forstås ved “mismatch”?

  • Forklar, hvorfor den naturlige selektion, ifølge Liberman, ikke har effekt på diabetes type 2?

  • Hvilke årsager mener Lieberman, der er til, at vi ser en stigning i antallet af diabetikere nu i forhold til tidligere?

  • Hvilke faktorer mener Lieberman, at man bliver nødt til at forholde sig til, hvis man skal ændre udviklingen med stigende forekomst af diabetes?

  • Overvej, hvilke faktorer i vores samfund, der også kan bidrage til det stigende antal diabetikere.

Opgave 2: Arv og miljø

Se videoklippene “Pia: Jeg har levet for godt”, “Derfor kan overvægt føre til diabetes" og "Derfor er det svært at tabe sig", og svar på følgende:

  • Diskutér ud fra klippene, om fedme skyldes arv eller miljø?

Bonusopgave til de hurtige

  • Undersøg ud fra artikler på nettet hvilke argumenter, der understøtter, at diabetes 2 skyldes henholdsvis arv eller miljø.

FacebookTwitter