Faglige mål til 'Europa-Parlamentsvalg 2019'

FAGLIGE MÅL

Opgaverne dækker overvejende kernestof inden for politik, økonomi og metode. Der kan arbejdes med en lang række faglige mål i kombination alt efter hvor meget af materialet, man anvender. Her er vores forslag fra STX-læreplanen for B-niveau 2017.

Eleverne skal kunne:

  • undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold

  • sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre

  • undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå

  • på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog

FacebookTwitter