Faglige mål til materialet 'Fremtidsudsigterne for EU'

FAGLIGE MÅL

Opgaverne dækker overvejende kernestof inden for politik, økonomi og metode. Der kan arbejdes med en lang række faglige mål i kombination, alt efter hvor meget af materialet, man anvender. Her er vores forslag fra STX-læreplanen for A-niveau 2017:

  • anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

  • anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser

  • forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre

  • undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger herpå

  • undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold

  • på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.