Flyvende biler

Flyvende biler eller droner med passagerer kan lyde som en fjern fremtidsdrøm. Ikke desto mindre satser flere store aktører på, at den drøm bliver til virkelighed.

Vejen til drømmen om den flyvende bil er belagt med mange ubekendte faktorer, som gælder både lovgivning, teknologi og forretningsmodel.

Afsætning

I skal nu gå sammen i grupper på maks. tre personer. Hver gruppe skal vælge en af nedenstående emner.

 • Selvkørende biler

 • Bil uden benzin

 • Flyvende biler

 • Hyperloop

 • Selvkørende lastbiler

 • Selvsejlende skibe

 • Fragt med droner

Herefter skal I vælge en aktør på markedet og lave en virksomhedsprofil på den udvalgte aktør.

Når der er valgt en aktør, skal I ved brug af klipsamlingen og oplysninger, som I selv indsamler, redegøre for virksomhedens konkurrenceforhold og vurdere virksomhedens muligheder for vækst ud fra egne analyser.

I skal lave en rapport og en visuel præsentation af jeres analyse og vurdering på omkring ti minutter.

Udvælg passende modeller og analysemetoder til opgaven ud fra - men ikke begrænset til - følgende:

 • Virksomhedstype og virksomhedskarakteristik

 • Forretningsmodel

 • Branche- og konkurrenceforhold

 • Værdikædeanalyse

 • Den interne og eksterne situation

 • Købsadfærd, segmentering og målgruppevalg (business-to-business eller business-to-consumer)

 • SWOT-opstilling

 • Porters generiske strategi

 • Marketingmix

Samfundsfag/International økonomi

I skal nu gå sammen i grupper på maks. tre personer. Hver gruppe skal vælge en af nedenstående emner.

 • Selvkørende biler

 • Bil uden benzin

 • Flyvende biler

 • Hyperloop

 • Selvkørende lastbiler

 • Selvsejlende skibe

 • Fragt med droner

Diskutér, hvordan den nuværende regerings politik påvirker og har indflydelse på det udvalgte emne i Danmark.

Diskutér, om der er andre dele af både det danske og globale samfund, der har indvirkning på udviklingen inden for det udvalgte emne i Danmark.

Diskutér, hvilken indflydelse det udvalgte emne vil have på det danske samfund, hvis det blev implementeret i Danmark og globalt.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk