H. C. Ørsted - Elektromagnetisme

Hvis du har hørt om H.C. Ørsted, skyldes det nok hans opdagelse af elektromagnetismen.

H. C. ØRSTEDS FORSKNING

H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen. Opdagelsen er baggrunden for, at vi i dag har elektricitet overalt i samfundet. I 1820 opdagede den danske fysiker H.C. Ørsted, at den magnetiske nål fra et kompas bliver påvirket af en ledning med elektrisk strøm. Opdagelsen dømmer nogle af tidens forestillinger om magnetisme og elektricitet ude, og den skaber forbløffelse i datidens internationale videnskabelige samfund.

I årene efter tager forskningen for alvor fart. Alle kaster sig over magneter og elektriske ledninger. Men H.C. Ørsted var ikke optaget af, om videnskaben havde et praktisk formål. Han var præget af romantikken og dyrkede naturfilosofien. Han søgte Gud i naturen og efter altings sammenhæng.

I programmet ’Store Danske Videnskabsfolk: H.C. Ørsted’ tager biokemiker, forsker og forsanger i bandet Magtens Korridorer Johan Olsen os med på en usædvanlig videnskabshistorisk rejse med H.C. Ørsted, hvor vi bevæger os igennem tid og rum.

5 TING DU BØR VIDE OM H. C. ØRSTED

Programmets tilrettelægger, Henrik Prætorius, nævner fem ting, vi bør vide om H.C. Ørsted.

 1. 1

  Hans Christian Ørsted bliver kendt som Danmarks store fysiker, men han er uddannet farmaceut og tager en doktorgrad i filosofi. Faktisk ønskede han som ung at studere kemi, men dette fag fandtes ikke på den tid i Danmark. Farmaci var så det fag, der kom nærmest kemi.

 2. 2

  H.C. Ørsted samarbejder hele livet tæt med sin storebror, Anders Sandøe Ørsted, som i 1842 bliver udnævnt af Kongen til Danmarks statsminister. Hans Christian og Anders Sandøe støtter hinanden, og brødrene får markant indflydelse på den danske guldalder. H.C. Ørsted får især påvirket dansk videnskab, kunst og kultur.

 3. 3

  H.C. Ørsted bliver internationalt berømt, da han påviser, at en magnetisk nål fra et kompas bliver påvirket af en ledning med elektrisk strøm. Opdagelsen dømmer nogle af tidens forestillinger om magnetisme og elektricitet ude, og nyheden skaber forbløffelse i datidens internationale videnskabelige samfund.

 4. 4

  H.C. Ørsted er hele sit liv i opposition til den internationalt anerkendte fysik og kemi. Han forfølger sine egne ideer baseret på filosofiske tanker, og han leder efter en ånd i natur og kunst. Ørsted forestiller sig, der må være en sammenhæng mellem alle naturvidenskabelige fænomener som for eksempel lys, elektricitet, magnetisme og varme. I datiden bliver Ørsteds ideer betragtet som spekulative af mange videnskabsfolk. Men på mange måder har han siden vist sig at have haft ret, selv om Ørsteds store og originale ide om en ånd i naturen ikke er rigtig.

 5. 5

  H.C. Ørsted bliver en vigtig politisk drivkraft i indførelsen af et naturvidenskabeligt fakultet ved Københavns Universitet. Han har også en meget stor del af æren for, at Polyteknisk Læreanstalt, som vi i dag kender som Danmarks Tekniske Universitet, DTU, bliver oprettet.