Perseverance: Et rullende kernekraftværk

Hvordan anvendes kernekraft til at drive Perseverance?

En rover som Perseverance kræver en del strøm for at fungere. Roveren indeholder en lang række instrumenter og computere, som kræver strøm, og dens motorer bruger også strøm på at køre omkring på Mars’ overflade.

Principperne bag

Når man skal have strøm til sådan en rover på Mars, har der i løbet af de sidste 25 års rovere været anvendt to grundlæggende forskellige principper. De første rovere Sojourner, Spirit og Opportunity anvendte solceller i kombination med opladelige batterier, hvorimod Curiosity og nu Perseverance anvender et såkaldt ”Multi-mission radioisotope thermoelectric generator” forkortet MMRTG. Dette system anvender 4,8 kg radioaktiv plutoniumdioxid til at generere varmeenergi, som så omdannes til elektrisk energi ved hjælp af termoelektrisk materiale.

Systemet udnytter således, at det naturlige radioaktive henfald af Plutonium-238 genererer varmeenergi, som kan omdannes til elektrisk energi. Fordelen ved et sådant system i forhold til solceller er selvfølgelig, at energiproduktionen er konstant og ikke påvirkes af dag, nat eller støvstorme, og produktionen mindskes ikke af ydre påvirkninger som for eksempel støv, som det er tilfældet med solceller.

Halveringstiden

Plutonium-238 anvendes som radioaktivt materiale af flere årsager. To vigtige årsager er, at det henfalder ved α-henfald, og at halveringstiden er 87,74 år. α-henfaldet er en fordel, da de udsendte heliumkerner nemt opbremses i det omgivende materiale, hvilket betyder, at varmeudviklen bliver ret koncentreret, og det ikke er nødvendigt med meget tykke vægge omkring det radioaktive materiale. Halveringstiden på 87,74 år er passende, fordi det er tilstrækkeligt lang tid til, at aktiviteten i generatoren ikke falder væsentligt i løbet af missionens levetid. Men omvendt er det ikke så lang tid, at der skal en stor mængde radioaktivt materiale til at opnå en passende radioaktivitet.

OPGAVER

Klik her for at komme til opgaverne til artiklen.