Quiz: Teknologien gør Perseverance til et rullende laboratorium

Test din forhåndsviden om Mars og teknologien på Perseverance.