Generelle vilkår for brug af DR Skole og DR Studie

DR Skole og DR Studie har medieindhold, som må bruges i undervisningen. Det er muligt at få adgang med et UNI-Login, men din skole skal også have en aftale med Copydan AVU-medier.

Her kan du blive klogere på de generelle vilkår for brugen af DR Undervisning.

DR Skole og DR Studie laver digitalt undervisningsmateriale til grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Det er kun uddannelsesinstitutioner, der kan få adgang til DR Skoles og DR Studies medieindhold. For at få adgang skal hver enkelt institution have en aftale med Copydan AVU-medier om brug af tv-udsendelser i undervisningen.

Copydan AVU-medier håndterer rettigheder til audiovisuelt indhold. Det gælder tv, radio og film. Næsten alle uddannelsesinstitutioner har en aftale med Copydan AVU-medier, men er du i tvivl, om din institution har en aftale, kan du kontakte Copydan AVU-medier HER.

Brug af DR Skole og DR Studie

Den enkelte institution er ansvarlig for, at vilkårene for lærernes og elevernes brug af DR Skole og DR Studie bliver overholdt. Her følger en liste over vilkårene.

 1. 1

  Institutionens brug af DR Skole og DR Studie skal til enhver tid overholde de gældende vilkår, som er fastsat af DR. Det er institutionens ansvar, at lærere og elever retter sig efter de gældende vilkår. DR kan til enhver tid ændre vilkårene for brug af DR Skole og DR Studie.

 2. 2

  Institutioner, lærere og elever har adgang til DR Skoles og DR Studies medieindhold gennem UNI-Login leveret af Styrelsen for It og Læring. Institutionens lærere og elever må ikke videregive deres UNI-Login til tredjemand eller på anden vis lade andre bruge deres UNI-Login for at få adgang til DR Skoles og DR Studies medieindhold.

 3. 3

  Institutionen, lærere og elever må ikke videredistribuere, downloade eller på anden måde tilgængeliggøre materiale fra DR Skole og DR Studie for offentligheden.

 4. 4

  Institutionen, lærere og elever må ikke ændre i materiale på DR Skole og DR Studie, herunder eksempelvis ændre stillbilleder eller andet medieindhold. Institutionen, lærere og elever må heller ikke ændre tekniske formater på DR Skole og DR Studie.

 5. 5

  Institutionen må udskrive og kopiere indhold på papir fra DR Skole og DR Studie, hvis institutionen har en aftale med Copydan Tekst & Node.

Institutionens ansvar

Måtte der som følge af brug af materiale på DR Skole og DR Studie ske inficering af institutionens hardware og software med virus, er DR ikke ansvarlig herfor og kan ikke drages til ansvar for tab som opstået heraf.

DR’s ansvar

DR indestår for, at materiale, der ligger på og indgår i DR Skole og DR Studie, er ophavsretlig clearet. Dette gælder dog ikke for rettigheder, der klares af kunden via aftaler med Copydan AVU-medier.