Berlinmuren falder

I 1980'erne krakelerede østblokkens fundament og det hele kulminerede i 1989.

Opgave 1: Forhistorien til Berlinmurens fald

 • Undersøg, hvilke lande der oplevede folkelige opstande i 1980'erne, og hvad bevæggrundene var.

 • Analysér, hvad lighederne mellem de folkelige opstande i de forskellige lande var.

 • Diskutér, hvilken betydning opstandene fik for Berlinmurens fald i 1989.

Opgave 2: Leveforhold i Øst- og Vesttyskland

Det kan være svært at sammenligne leveforhold i to stater som Øst- og Vesttyskland. Mange forhold spiller ind såsom økonomisk og politisk system, adgang til velfærdsgoder, lønniveau, vareudbud, kvaliteten på varer, husleje og så videre. Af samme årsag kan nedenstående opgaver kun give indikationer på, hvilke forskelle der var i leveforhold i de to samfund.

Det officielle vekselforhold mellem Øst- og Vesttyskland var i øvrigt, at 4 Mark (Mark) i Østtyskland var lig med 1 Deutsche Mark (DM) i Vesttyskland.

 • Hvad fortæller tabellerne 'Prisudviklingen over tid' med priser på nogle almindelige dagligvarer om markederne i Øst- og Vesttyskland? Diskutér, hvad forskellene skyldes, og hvilken rolle staterne spiller på prisernes udvikling.

 • Hvad fortæller tabellerne 'Arbejdstiden pr. enhed af en vare' om forskelle mellem leveforholdende i de to samfund?

 • Undersøg, hvordan adgang til velfærdsydelser, såsom børnepasning, videregående studier og sundhed, var finansieret i de to lande. Diskutér, hvilken betydning denne indretning havde på borgernes adgang til det.

 • Læs kilden ’At blive en del af systemet’ fra forlaget Frydenlund, og diskutér adgangen til videregående uddannelse i Østtyskland.

 • Se klippet 'Varer og mangel på samme i DDR', og diskutér, hvad man kan konkludere generelt om leveforholdene i de to stater.

Opgave 2: Da Berlinmuren falder

Se klippene 'Kaos i Østberlin', 'Muren er faldet' og 'Østtyskere i kø ved Vesttyske banker', og lav herefter følgende opgaver:

 • Undersøg bevæggrundene for, at Ungarn åbner for udrejse til Østrig i 1989 og hvor mange østtyskere, der rejser ud af DDR ad den vej.

 • Diskutér, hvorfor Berlinmurens fald ofte fremstilles som en pludselig begivenhed, når historiske undersøgelser viser, at forhistorien rækker væsentlig længere tilbage.

Som supplement til punkt 2 kan man se dokumentaren ’Schabowskis note’, der time for time fortæller om den dag Berlinmuren faldt. Den varer 54 minutter. Eller man kan læse artiklen 'Fall of Berlin Wall: How 1989 reshaped the modern world' fra BBC, der giver et fint overblik over begivenhederne før, under og efter Berlinmurens fald.

Opgave 3: Efter Berlinmurens fald

 • Læs kilden ’SEDs aktionsprogram, 1989’ fra forlaget Frydenlund, og analysér den med fokus på tilstanden i DDR umiddelbart efter Murens fald og politiske tiltag for at bevare staten.

 • Diskutér, hvorfor det er så svært at udligne de forskelle, der stadig findes i Tyskland 25 år efter landets sammenlægning, sådan som det beskrives i denne artikel.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk