Den danske velfærdsstat

OPGAVE: LAV EN VIDEO

Lav en video på maks. 2 minutter. Du skal vælge et af emnerne nedenunder og i videoen besvare spørgsmålene på baggrund af din egen research. Din research kan være på baggrund af klippene ovenover eller fra temaet ’Velfærdsstaten og de universelle rettigheder’ fra www.danmarkshistorien.dk

EMNER

Emne 1: Den tidlige velfærdsstat og de svage i samfundet

Svar på følgende historiske spørgsmål

  • Hvad er formålet med velfærdsstaten?

  • Hvornår skete de første lovmæssige tiltag til velfærdslovgivning og hvorfor?

Giv jeres egen vurdering af følgende:

  • Hvad mener I om den måde som den danske velfærdsstat fungerer i dag? Lever den op til sine mål?

Emne 2: 1930erne velfærdsstat og lighedsprincippet

Svar på følgende historiske spørgsmål

  • Hvad var Kanslergadeforliget og hvorfor blev det et vigtigt lovmæssigt indgreb for den fremtidige velfærdsstat?

Giv jeres egen vurdering af følgende:

  • Er lighedsidealet fra 1930erne stadig relevant, eller bør vi tænke på andre måder at fordele velfærdsgoderne på, f.eks. rige overfor fattige befolkningsgrupper?

Emne 3: Efterkrigstidens velfærdsstat og skattetrykket

Svar på følgende historiske spørgsmål

  • Hvordan videreudviklede man velfærdsstaten i efterkrigstiden og hvordan finansierede man den?

  • Hvilke tiltag lavede man, der udvidede velfærdsstatens omfang?

Giv jeres egen vurdering af følgende:

  • Er det rimeligt, at vi i dag har verdens højeste skattetryk, når man tænker på, hvad vi får pengene, eller skal vi nytænke velfærdsstaten?

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk