Det danske demokrati

OPGAVE: LAV EN VIDEO

Lav en video på maks. 2 minutter. Du skal vælge et af emnerne nedenunder og i videoen besvare spørgsmålene på baggrund af din egen research. Din research kan være på baggrund af klippene ovenover eller fra temaet ’Det danske demokrati fra 1849 og frem’ fra www.danmarkshistorien.dk

EMNER

Opgave 1: Borgerrettigheder og det smalle demokrati

Svar på følgende historiske spørgsmål

  • Hvad er magtens tredeling og de borgerlige rettigheder som det danske demokrati bygger på?

  • Hvorfor var det kun en mindre gruppe af danskerne, der fik stemmeret i 1849?

Giv jeres egen vurdering af følgende:

  • Synes I, at demokratiet i dag er bredt nok til, at alle har indflydelse?

Opgave 2: Forfatningskampen og hvem der skal have magten

Svar på følgende historiske spørgsmål

  • Hvad var Forfatningskampen og hvad blev konsekvenserne af den?

Giv jeres egen vurdering af følgende:

  • Hvad mener I, er styrkerne og svaghederne ved det danske demokrati?

Opgave 3: Køn og demokrati

Svar på følgende historiske spørgsmål

  • Hvorfor fik kvinder ikke stemmeret i 1849?

  • Hvad havde ændret sig i samfundet, da kvinderne fik stemmeret i 1915?

Giv jeres egen vurdering af følgende:

  • Er kvinder og mænd blevet ligestillede i Danmark i dag?

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk