Det danske monarki

Kongemagten dengang og nu

OPGAVE: LAV EN VIDEO

Lav en video på maks. 2 minutter. Du skal vælge et af emnerne nedenunder og i videoen besvare spørgsmålene på baggrund af din egen research. Din research kan være på baggrund af klippene ovenover eller fra temaet ’Kongemagten - fra Jellingesten til enevælde’ fra www.danmarkshistorien.dk

EMNE 1: Middelaldermonarkiet

Svar på følgende historiske spørgsmål

  • Hvilken rolle spillede kongen i det middelalderlige samfund?

  • Både overfor staten og for befolkningen?

Giv din egen vurdering af følgende:

  • Hvad er jeres syn på den nuværende monarks rolle i det danske samfund?

Opgave 2: Konge og tro

Svar på følgende historiske spørgsmål

  • Hvad var Grevens Fejde og hvad blev konsekvenserne af den?

Giv din egen vurdering af følgende:

  • Er det et problem, at nutidens folkekirke ikke er adskilt fra staten?

Opgave 3: Afskaffelse af kongemagten

Svar på følgende historiske spørgsmål

  • Hvorfor overgik man fra enevælde til demokrati i 1849?

  • Og hvorfor afskaffede man ikke monarkiet i samme omgang?

Giv din egen vurdering af følgende:

  • Hvilke positive og negative elementer er der ved, at vi stadig har en monark i Danmark i dag?

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk