Flugt fra Øst- til Vesttyskland

Den indre grænse skulle lukke for flugt fra Øst til Vest.

Opgave 1: Berlinmurens konstruktion

Se YouTube-videoen ’Walled in: The inner German border’, ’Muren går over gader og gennem huse’ og denne grafik, der forklarer grænsen i Berlin og mellem Øst- og Vesttyskland.

  • Hvad kan man umiddelbart udlede af video og grafik om Berlinmurens reelle og symbolske betydning for ledere og befolkninger i henholdsvis Øst og Vest?

Opgave 2: Antallet af flygtninge

  • Diskutér Berlinmurens indflydelse på antallet af mennesker, der forlod Østtyskland.

Opgave 2: Leveforhold i Øst- og Vesttyskland

Havde leveforholdene i henholdsvis Øst- og Vesttyskland indflydelse på, om man ville flygte?

Det kan være svært at sammenligne leveforhold i to stater som Øst- og Vesttyskland. Mange forhold spiller ind såsom økonomisk og politisk system, adgang til velfærdsgoder, lønniveau, vareudbud, kvaliteten på varer, husleje og så videre. Af samme årsag kan nedenstående opgaver kun give indikationer på, hvilke forskelle der var i leveforhold i de to samfund.

Det officielle vekselforhold mellem Øst- og Vesttyskland var i øvrigt, at 4 Mark (Mark) i Østtyskland var lig med 1 Deutsche Mark (DM) i Vesttyskland.

  • Hvad fortæller tabellerne 'Prisudviklingen over tid' med priser på nogle almindelige dagligvarer om markederne i Øst- og Vesttyskland? Diskutér, hvad forskellene skyldes, og hvilken rolle staterne spiller på prisernes udvikling.

  • Hvad fortæller tabellerne 'Arbejdstiden pr. enhed af en vare' om forskelle mellem leveforholdende i de to samfund?

  • Undersøg, hvordan adgang til velfærdsydelser, såsom børnepasning, videregående studier og sundhed, var finansieret i de to lande. Diskutér, hvilken betydning denne indretning havde på borgernes adgang til det.

  • Læs kilden ’At blive en del af systemet’ fra forlaget Frydenlund, og diskutér adgangen til videregående uddannelse i Østtyskland.

  • Se klippet 'Varer og mangel på samme i DDR', og diskutér, hvad man kan konkludere generelt om leveforholdene i de to stater og disses betydning for, at nogle ønskede at flygte.

Opgave 3: Flygtninges bevæggrunde

Undersøg begrebet ’push- og pull-faktorer’, og se videoen ’Flygtningehistorier’.

  • Diskutér push- og pull-faktorer i forhold til de historier, I bliver præsenteret for.

  • Diskutér endvidere andre push- og pull-faktorer, der kan have haft en betydning for at ville forlade Østtyskland.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk