Grundlov og demokrati

Danmarks Grundlov, som den ser ud i dag, er fra 1953. Her fandt en omfattende ændring af Grundloven sted.

Landstinget blev afskaffet, og herefter er det Folketinget alene, der kan vedtage love.

Der blev indført kvindelig arvefølge til tronen, og der blev også fastslået, hvornår Danmark kan afgive suverænitet til internationale organisationer.

Suverænitet vil sige, dét at have magt til selv at handle og træffe afgørelser uanset andres interesser og holdninger.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk