Kronologi som værktøj

I tre artikler kan du undersøge, hvordan du kan arbejde med kronologi indenfor emnerne styreformer, periodiseringer og diskussioner om årstal.

"Som perler på en snor" - denne analogi bliver tit brugt som visualisering af, hvad kronologi er; begiveheder der systematiseres i en rækkefølge – som perler på en snor.

Kronologi betyder ’læren om tid’. I historiefaget bliver kronologien brugt til at sætte forskellige historiske begivenheder op i forhold til hinanden. Det betyder, at kronologi kan fungere som et princip, der kan bruges til organiseringsprincip og som værktøj til at skabe et overblik over historiens lange linjer.

For at skabe et kronologisk overblik kan forskere blandt andet anvende arkæologiske og skriftlige kilder, der samlet set kan blive en fortolkningsramme og fungere som et vidnesbyrd på, hvordan fortiden kan have set ud.

Alle kan bruge kronologien som redskab til at undersøge fortiden. DR’s tv-serie Historien om Danmark er også opbygget efter det kronologiske princip. Fortællingen om Danmarks historie fra oldtiden til moderne tid fortælles i et kronologisk, fremadskridende perspektiv. Det betyder, at DR ikke springer i historien og eksempelvis sammenligner noget, der er sket i middelalderen med noget, der er sket i år 1900.

Læs disse tre artikler, undersøg billedserierne og løs opgaverne: