Velfærdsstaten

I 1950'erne begynder man i stigende grad at tale om en velfærdsstat, hvor tanker om at staten aktivt skulle arbejde for at forbedre borgernes velstand og levevilkår.

Der hvor markedsmekanismen fejlede, skulle staten træde til. Men også på det sociale område og inden for sundhedsvæsenet skulle statens sikre sine borgere.

I 1945 havde Socialdemokratiet formuleret et program, der hed 'Fremtiden Danmark', om en velfærdsstat.

Igennem 1950'erne lykkedes det dog ikke Socialdemokratiet at gennemføre ret mange af forslagene. Det mest markante velfærdsinitiativ i perioden var Loven om folkepension fra 1956.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk