Kandidaterne og grupperingerne i parlamentet

Se og hør om spidskandidaternes europæiske mærkesager og tilhørsforhold.

Der er ti partier, der har opstillet kandidater til Europaparlamentsvalget. DR Undervisning har spurgt deres spidskandidater, om de vil fortælle om deres mærkesager, hvilken gruppering de tilhører i Europa-Parlamentet, og ikke mindst hvorfor man skal stemme - også til Europa-Parlamentsvalget.

De adspurgte kandidater er:

OPGAVE : Kandidaternes mærkesager

Vælg en kandidat, og se dennes video ovenfor. Undersøg herefter den politiske grupperings website. Diskutér herefter følgende:

  1. 1

    Overensstemmelsen mellem kandidatens budskab i videoen og gruppens mærkesager i Europa-Parlamentet.

  2. 2

    Ligheder og forskelle mellem det danske parti, som kandidaten er opstillet igennem, og den europæiske gruppering, som kandidaten tilhører i Europa-Parlamentet.

  3. 3

    Alle kandidater giver deres bud på, hvorfor man skal stemme. Diskutér, hvad der ligger til grund for deres vurderinger, og sammenlign eventuelt kandidaternes svar.

Find i øvrigt uddybende informationer om kandidaterne på DR Nyheders tema.

Alle modtagne videoer er gengivet uredigeret, bortset fra navneskilte, som DR Undervisning har lagt på. Alle adspurgte kandidater har fået samme forespørgsel og retningslinjer. Videoernes forskellige udseender er udtryk for kandidaternes egne frihed til, hvordan de ville levere videoen.

FacebookTwitter