Graden af iscenesættelse

Dokumentargenren har som grundpræmis, at seeren kan forvente at se en udgave af virkeligheden.

Det er der en række elementer, som fortæller seeren. Disse elementer kaldes for faktakoder. Fra sitet dansksiderne nævnes følgende elementer:

 • Stilistiske virkemidler der nøgternt og neutralt refererer direkte til virkeligheden.

 • Faktuelle forhold og begivenheder, tællelige og målelige fænomener.

 • Sprogbrug og kompositionsprincipper der ikke sigter på at opbygge spænding eller påvirke læsernes følelser, men har fokus på saglig, stringent sagsfremstilling.

 • Sandhedsværdien kan (i princippet) krydstjekkes af læserne.

Herudover er der også ofte arbejdet med setup-pay-off-formen. Denne form for historieopbygning starter med, at en problematik bliver tydeliggjort for seeren i form af et setup.

Senere i udsendelsen – ofte hen mod slutningen – kommer der et pay-off, så seeren får klarhed over problematikkens løsning eller konsekvenser eller lignende.

På tv-kanaler som DR og TV2 er tv-dokumentarerne også opbygget i en eller anden grad omkring de traditionelle nyhedskriterier:

 • Aktualitet

 • Væsentlighed

 • Identifikation

 • Konflikt

 • Sensation

Alt efter tv-kanalernes formål, demografiske modtagergruppe og historiens indhold, så varierer det, hvilke af ovenstående kriterier, der er væsentligst for dokumentarens opbygning.

Og når alle disse forbehold er taget, så viser det sig, at tv-dokumentargenren ikke er et direkte vindue ind i virkelighedens verden.

Tv-dokumentaren er også redigeret og tilrettelagt. Derfor er det væsentligt, når man analyserer og vurderer en tv-dokumentars form og indhold, at inddrage graden af iscenesættelse.

Graden af iscenesættelse fra programmet TV TV TV.

 1. 1

  Se klippene fra ’Tv Tv Tv’ om tilrettelæggelsen af tv-programmer og graden af iscenesættelse på tv.

 2. 2

  Få klarlagt de faktakoder, som ’Rodløs’ er opbygget efter. Lever serien op til ’kravene’ til en dokumentar?

 3. 3

  Diskutér graden af iscenesættelse i ’Rodløs’.

 4. 4

  Vælg en af følgende dokumentarer fra DR’s arkiv. Diskutér graden af iscenesættelse i den valgte dokumentar. Sammenlign herefter ligheder og forskelle med ’Rodløs’.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk