Narrativ og iscenesættelse

Hvordan opleves den danske natur og dyr i serien?

Se først interviewet med producent Henrik Zachariassen fra Mastiff TV og lav herefter nedenstående opgaver.

Om seerens indlevelse

  • Diskutér, om producenten har ret i, at det er nemmere for seeren at leve sig ind i dyrenes levevilkår, hvis man portrætterer dem på individniveau, altså den enkelte mus, end på gruppeniveau, altså arten mus.

Om begrebet antropomorfisering

  • Undersøg, hvad begrebet antropomorfisering betyder.

  • Diskutér, om man kan tale om antropomorfisering af dyrene i klippene 'Pindsvinet', 'Bæveren' og 'Myre og bladlus', når man hører producenten fortælle, at det, der sker, er rigtigt.

  • Der er i flere medier blevet stillet spørgsmålstegn ved seriens troværdighed. Både på grund af måden dyrene bliver omtalt på, men også fordi produktionen har lavet iscenesatte sekvenser med tamme dyr. Læs et eksempel fra EkstraBladet her.

  • Diskutér, hvad det betyder for seriens troværdighed, at dyrene antropomofiseres og at man anvender tamme dyr.

Om fortællemodeller

  • Anvend aktantmodellen til en analyse af klippet 'Almindelig rovedderkop' og diskutér, om sekvensens opbygning lever op til modellens principper.