Optakt til midtvejsvalget

Har Trumps tid som præsident indflydelse på valget?

ALTERNATIVE FACTS

REDEGØRELSE

Redegør for mediernes rolle i samfundet, særligt med fokus på den politiske dagsorden.

ANALYSE

Lav en komparativ analyse af nye og traditionelle medier. Vær opmærksom på:

  • Afsender- og modtagerforhold

  • Finansieringsgrundlag

  • Samfundsmæssigt ansvar

  • Globalisering

Inddrag eventuelt følgende artikler i jeres analyse:

DISKUSSION

Diskutér, hvad der gør præsident Trump og hans baglands brug af sociale medier og alternative facts så afgørende for nutidens politik.

  • Herunder er det væsentlig at forholde sig til, hvad det kan betyde i en valgkamp - både det amerikanske midtvejsvalg og det kommende valg i Danmark til Folketinget.

TRUMP OG MIDTVEJSVALGET

REDEGØRELSE

Redegør for:

  • Hvad Rusland-undersøgelsen mod går Trump ud på.

  • Hvem de centrale personer, der fremhæves i de fire klip, er og deres relation til præsident Trump.

ANALYSE

Analysér, hvorledes Trump og de sager, der fremlægges i klippene, kan få indflydelse på forskellige vælgertyper og -adfærd:

DISKUSSION

Diskutér om denne slags sager også findes i dansk politik. Kom med eksempler.

HØJESTERET OG MIDTVEJSVALGET

REDEGØRELSE

Redegør for magtens tredeling med fokus på domstolenes betydning.

ANALYSE

Analysér forskellene mellem den danske og amerikanske højesteret og den politik, der gennemføres.

DISKUSSION

Diskutér om personsager som Kavanaughs skal have betydning for udnævnelsen af en dommer.

HANDELSKRIG OG MIDTVEJSVALGET

REDEGØRELSE

Redegør for den amerikanske økonomis tilstand. Inddrag her, hvorfor det er væsentligt at bremse væksten, som det beskrives i denne artikel i Finans: 'USA: "Stærk" økonomi er sen-cyklus tegn'

ANALYSE

Analysér, hvad formålet er med de midler, som præsident Trump har iværksat, og om der er tale om protektionisme.

DISKUSSION

Diskutér, hvad det siger om den amerikanske økonomis tilstand, at den fattige del af befolkningen ikke får del i den økonomiske vækst. Inddrag denne artikel fra DR: 'USA's økonomi har en fest - Melanie er bare ikke inviteret'