Bøn

De daglige tidebønner er en helt central del af islam. Bliv klogere på bønnen som ritual.

I dokumentarfilmen ’Den kvindelige danske imam’ følger vi Sherin Khankans projekt med at opbygge en moské midt i København sammen med en gruppe ligesindede muslimer.

Det er en mærkesag for Sherin Khankhan, at der skal være plads til kvindelige imamer.

En af imamens opgaver er at lede fredagsbønnen. I denne opgave skal I arbejde med den islamiske bøn som ritual.

Opgave 1

Se disse klip fra filmen:

Sherin beder Fredagsbøn i Mariam Moskéen

Læs derefter om den islamiske bøn. I kan bruge jeres grundbog og/eller læse denne artikel om den islamiske bøn:

  • Hvilken betydning har bønnen i islam?

  • Hvad er wudu, og hvilken rolle spiller wudu i bønnen som ritual?

  • Hvad er qibla, og hvilken rolle spiller qibla for indretningen af en moské?

  • Hvad udtrykker muslimer i bønnen?

  • Diskuter på baggrund af din viden om islam, hvorfor det er kontroversielt, at en kvinde leder bønnen? Hvilke religiøse og kulturelle forhold kan begrænse kvinders muligheder for at lede bønnen?