Interreligiøse vielser

Spørgsmålet om interreligiøse vielser skaber splid i gruppen omkring Mariam Moskéen.

I dokumentarfilmen ’Den kvindelige danske imam’ følger vi Sherin Khankans projekt med at opbygge en moské midt i København sammen med en gruppe ligesindede muslimer.

En af hendes mærkesager er, at Mariam Moskéen skal foretage interreligiøse vielser.

Det er netop de interreligiøse vielser, der skaber splid i gruppen omkring moskéen og får flere medlemmer til at forlade bestyrelsen. Mariam Moskéens bestyrelse diskuterer også, om man skal foretage vielse af homoseksuelle.

Opgave 1

Se disse to klip fra filmen:

En interreligiøs vielse Interview i P1

 • Hvorfor er det kontroversielt, at Sherin Khankan vier muslimske kvinder med kristne mænd?

 • Diskuter, i hvilken grad Sherin Khankans egen familiehistorie kan have indflydelse på hendes beslutning om at foretage interreligiøse vielser.

Opgave 2

Læs disse to tekster:

 • Hvilke religiøse argumenter bruges mod interreligiøse vielser?

 • Hvilke andre argumenter bruges for og mod interreligiøse vielser?

 • Diskuter, hvilke udfordringer der kan være ved at være gift med en person, som har en anden religion.

 • En undersøgelse fra 2019 viste, at næsten halvdelen af de adspurgte etniske danskere havde en negativ holdning til, at en eventuel datter skulle gifte sig med en muslimsk mand. Hvorfor tror I, at der er denne skepsis blandt etniske danskere? Af undersøgelsen fremgår det også, at skepsissen er lidt mindre i forhold til muslimske svigerdøtre. Hvorfor tror I, at der er denne forskel?

 • Undersøg, hvilke holdninger andre trossamfund har til interreligiøse vielser:

Opgave 3

Se disse to klip fra filmen:

Bestyrelsen diskuterer vielse af homoseksuelle En konkret henvendelse

 • Hvilke religiøse argumenter bruges mod vielse af homoseksuelle?

 • Hvilke andre argumenter bruges for og mod vielse af homoseksuelle?

 • Diskuter, hvorfor vielse af homoseksuelle er mere kontroversielt end interreligiøse vielser

Journalist Abdel Aziz Mahmoud er homoseksuel og muslim. I programmet ’Helvedes homo- en muslim springer ud’ taler han blandt andet med imamer om islams syn på homoseksualitet.

Se disse to klip fra programmet:

Abdel Aziz Mahmouds intro Abdel Aziz Mahmoud taler med imam

 • Redegør for Kassem Rachids syn på homoseksualitet

 • Hvilke religiøse argumenter bruges imod homoseksualitet?