2019: Ny regering – nye roller i forhandlingerne

Hvad betyder det, at det nu er en socialdemokratisk regering?

Opgave 1: Nye roller – politisk og i medierne

I klippet deltager en repræsentant for henholdsvis Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative og Venstre. Alle sammen partier, der har fået nye roller efter Folketingsvalget i juni 2019:

1) Socialdemokratiet og Radikale Venstre er henholdsvis kommet i regering og blevet støtteparti, og 2) Venstre og Konservative er gået fra at være regeringspartier til at være i opposition.

 • Diskutér, hvad man kan forvente at høre fra partiernes repræsentanter, og hvad det betyder for dialogen og politiske forhandlinger, at rollerne har ændret sig efter folketingsvalget i juni 2019.

Se klippet ’Debat om regeringens finanslovsforslag’ fra Deadline på Folketingets åbningsdag den 3. oktober 2019, som handler om den nye regering og dens politik, og svar på nedenstående spørgsmål:

 • Hvad er de væsentligste pointer fra hver af repræsentanterne?

 • Hvordan kan man høre, at partierne har indtaget deres nye roller som regeringsparti, støtteparti og opposition?

Opgave 2: Blå blok i opposition

Se videoen ’Hvor står blå blok efter Folketingsvalget i 2019?’, og svar på nedenstående spørgsmål:

 • Hvordan karakteriseres ’det blå projekt’ af Deadline-redaktionen i de første cirka 1,5 minutter af klippet?

 • Hvilke partier er til stede i debatten? Hvad står de for?

 • Hvordan stemmer partiernes værdier overens med det, de mener er forklaringen på, at det er gået så skidt for blå blok ved valget?

Opgave 3: Konservatisme og liberalisme

 • Diskutér, hvad Anders Fogh Rasmussen mente med det, han citeres for.

 • Hvad går diskussionen mellem Vanopslagh (LA) og Messerschmidt (DF) på?

 • Pernille Vermund (NB) nævner en rækker områder, hvor venstrefløjen har vundet værdikampen siden 1970’erne. Diskutér, om det er rigtigt ved at tage udgangspunkt i, om de siddende regeringer siden 1968 har været højrefløjs- eller venstrefløjspartier.

 • Diskutér, om udsagnet fra Jens Christian Grøndahl er rigtigt i forhold til: 1) de seneste borgerlige regeringers politik, 2) hvilket af partierne i studiet, der tales om, og 3) hvorfor Messerschmidt er enig, og hvad hans kritik af det borgerlige Danmark går på.

 • Afslutningsvis spørges der i debatten til, om det konservative og liberale kan forenes, og der henvises til EU. Hvorfor spørges der netop ind til EU?

Opgave 4: Endnu et parti i blå blok

Ovenstående debat er fra 8. september 2019. Kort efter debatten blev sendt i Deadline, tiltrådte Jakob Ellemann-Jensen som formand for Venstre. Det var den 21. september 2019. En måned senere, den 22. oktober 2019, forlod Simon Emil Ammitzbøll-Bille LA og d. 7. november stiftede han partiet Fremad. Se videoen ’Partiet Fremad ser dagens lys’, og svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad karakteriserer Ammitzbøll-Billes politiske værdier?

 • Diskutér, hvordan Ammitzbøll-Billes politiske troværdighed er nu, hvor han er medlem af det fjerde politiske parti.

 • Hvad mener Ammitzbøll-Bille når han siger, at han har stiftet et 'værdiliberalt parti' og hvordan adskiller det sig fra de andre borgerlige partier?

 • Hvad betyder eksistensen af et nyt parti for blå blok generelt?

 • Diskutér om formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, har ret i hans påstand om, at blå blok kan komme til at lide under stemmespild med stiftelsen af Fremad.

FacebookTwitter