Arbejde og kronisk sygdom

I alle velfærdsstater er det grundlæggende en pligt at forsørge sig selv. Men hvad hvis man lider af en kronisk sygdom, der gør det svært eller umuligt at passe et arbejde?

Konsekvenserne af, at mange flere får diabetes 2, er blandt andet, at færre vil være tilknyttet arbejdsmarkedet.

Enhver regering ønsker dog, at så mange som muligt arbejder. Det giver flere skatteindtægter og færre udgifter til overførselsindkomster. Grundlæggende er der to veje til at øge beskæftigelsesmotivationen.

 1. 1

  Den ene vej er, at regeringen kan udføre stramninger i forhold til overførselsindkomsterne. Den økonomiske motivation til at tage et lavtlønsjob vil muligvis blive større.

 2. 2

  Den anden vej er opkvalificeringsstrategien. Pointen her er, at man søger at give folk de rette kvalifikationer, som erhvervslivet efterspørger.

Formålet med begge strategier er at sikre, at staten understøtter så få som muligt.

Ved at føre en stram struktur- og arbejdsmarkedspolitik søger man at spare på udgifterne til overførselsindkomster og håber på, at lavere indtægter for arbejdstagerne vil motivere dem til at finde et job.

Ved opkvalificeringsstrategien investerer man i arbejdstageren, hvilket i første omgang koster staten penge. Derimod regner man med, at bedre kvalifikationer vil gøre det nemmere for arbejdstageren at finde job.

ARBEJDSOPGAVER

Opgave 1: Hvorfor ender man på kontanthjælp?

Se klippene "Heidi: Jeg har ondt alle steder", "Maria: Jeg har smerter, men prøver at klare mig" og "Connie: Jeg har angst og har svært ved at gå ned og købe mælk" og svar på nedenstående spørgsmål:

 • Hvilke ligheder og forskelle er der på de forskellige personers baggrunde for ikke at være på arbejdsmarkedet og dermed modtage kontanthjælp?

 • Diskutér, hvilke af personerne de to strategier vil virke på.

Opgave 2: Beskæftigelsespolitik

Se klippet "Debatten: Om beskæftigelsespolitik", og svar på nedenstående spørgsmål:

 • Hvilken strategi repræsenterer Joachim B. Olsen og Liberal Alliance?

 • Hvilken strategi repræsenterer Peter Hummelgaard og Socialdemokratiet?

 • Hvilket syn har man på det enkelte individ, når man anvender stramningsstrategien, og hvilket syn har man på det enkelte individ, når man anvender opkvalificeringsstrategien?

 • Hvilke målkonflikter i de økonomiske mål kan der opstå, hvis alle danskere kommer i arbejde?

Opgave 3: Kan arbejdsmarkedet afhjælpe alle sociale problemer?

Se klippet "Debatten: Er socialpolitik blevet til arbejdsmarkedspolitik?" og svar på nedenstående spørgsmål:

 • Undersøg, hvad forskellen er på arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik?

 • Diskutér, hvilke fordele og ulemper der kan være ved at søge at løse sociale problemer gennem arbejdsmarkedet.

 • Diskutér, om strategierne for at få folk i arbejde vil hjælpe til at få flere med diabetes 2 til at arbejde.

FacebookTwitter