Opgaver til klip om asyl- og flygtningespørgsmålet

Opgave 1 - En human behandling af flygtninge i EU? (Niveau A, B)

Se klippene:

Undersøg landenes EU-historie.

 • Måden de to lande går til flygtningeproblematikken er meget forskellig. Hvad karakteriserer tilgangene? Og hvorfor vælger man de forskellige strategier?

 • Undersøg, hvad begrebet humanisme betyder. Diskuter, hvorvidt tilgangene i henholdsvis Grækenland og Ungarn kan karakteriseres som humanistiske tilgange til at hjælpe flygtninge.

Opgave 2 - Hvem hjælper vi - og hvorfor? (Niveau A, B og C)

Se klippene:

 • Hvad er bevæggrundene for ungareren og danskeren for at hjælpe?

Opgave 3 - De mange flygtninge - hvordan skal vi forholde os i EU - og i Danmark? (Niveau A, B og C)

Se klippene:

 • Hvad er oprindelsen for flygtningeproblematikken?

 • Hvad er paradigmeskiftet ifølge Andreas Kamm?

 • Hvad bør den nye definition være ifølge Kristian Thulesen Dahl?

 • Hvorfor er det væsentligt med en ny definition?

 • Diskuter, om Kristian Thulesen Dahls definition er bæredygtig eller ej?

 • Diskuter, hvilken rolle Danmark spiller i løsningen på flygtningeproblematikken.

Opgave 4 - En aftale om flygtninge mellem Tyrkiet og EU (Niveau A, B og C)

Se klippet:

 • Undersøg, hvad aftalen med Tyrkiet går ud på.

 • Undersøg forskellen på, hvad en bilateral og multilateral aftaler er. Er aftalen mellem EU og Tyrkiet bilateral eller multilateral?

 • Der tales om Schengen-samarbejdet og Dublin-forordningen. Hvad er disse aftaler? Og hvorfor er de – ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen – brudt sammen i efteråret 2015?

Opgave 5 - Tilbageblik til 1990'erne - datidens flygtningestrøm til EU (Niveau A, B)

Se klippet:

 • Hvad drejede flygtningeproblematikken i 1990’erne sig om?

 • Diskuter ligheder og forskelle mellem datidens og nutidens flygtningeproblematik.

  - Hvilke konflikter skaber flygtningestrømmene?

  - Hvor kommer flygtningene fra?

  - Hvor mange flygtninge kommer?

  - Hvordan løser man problemet?

  - Hvor kommer de hen i EU?

 • Diskuter, hvilken betydning øget globalisering, mobilteknologi og sociale medier har for flygtningestrømmene?

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk