Brexit og Danmark: Konsekvenser og fremtidsudsigter

Bliver økonomien ramt? Og skal danskerne stemme, som briterne gjorde i 2016?

OPGAVER TIL EMNET

Opgave 1: Økonomi og samhandel

 1. 1

  Hvorfor rammes aktiekurserne så hårdt efter en begivenhed som brexit?

 2. 2

  Hvad kan brexit betyde for samhandelen mellem Danmark og Storbritannien?

 3. 3

  Hvad betyder brexit i forhold til de to centrale elementer af EU-samarbejdet: fri samhandel og fri bevægelighed for varer, tjenester, kapital og arbejdskraft?

Gå til Danmarks Statistik, der har oprettet et specielt site med nøgletal om samhandelen mellem Danmark og Storbritannien, og diskutér herefter følgende:

 1. 1

  På hvilke nøgletal kan man aflæse brexit direkte i tallene? Og hvorfor er det netop her, man kan aflæse dette?

 2. 2

  Er der en sammenhæng i udviklingen mellem det britiske punds valutakursudvikling og tallene for henholdsvis import og eksport?

 3. 3

  Hvad betyder økonomisk usikkerhed i denne sammenhæng?

Opgave 2: Danmarks forhold til EU

 • Hvad ønsker statsminister Lars Løkke Rasmussen at opnå ved at tale til Europa-Parlamentet?

Se klippet 'Vil DF- kopiere brexit-aftalen til Danmark?', og diskutér følgende spørgsmål:

 1. 1

  Hvilke parametre skal være på plads, for at Dansk Folkeparti mener, at danskerne skal spørges i forhold til Danmarks EU-medlemskab?

 2. 2

  Hvorfor mener Kenneth Kristensen Berth, at Danmark ikke selv skal forhandle en toldaftale med EU, hvis man melder sig ud af EU?

 3. 3

  Hvad mener I om Kenneth Kristens Berths syn på begrebet suverænitet i forholdet mellem EU og et EU-land?

Se klippet 'Skal Danmark have afstemning om EU-medlemskab?', og diskutér følgende spørgsmål:

 1. 1

  Hvad mener Jens Rohde (Radiale Venstre) med, at folkeafstemninger er farlige og ikke den ypperste form for demokrati?

 2. 2

  Har Rina Ronja Kari (Folkebevægelsen mod EU) ret i sin påstand om, at en folkeafstemning om Danmarks EU-medlemskab vil ske på et oplyst grundlag, hvis man har et års debat?

FacebookTwitter