Huntington udpegede de brudflader, hvor historien viser, at der kun skal lidt til, før der opstår sammenstød mellem civilisationer.

Vestlig civilisation - islamisk civilisation

Vesten har på godt og ondt blandet sig i interne forhold i mange lande inden for den islamiske civilisation. Mange muslimer mener, at det kristne Vesten ført an af USA på mange måder handler dobbeltmoralsk. Fx når militær indgriben for at sikre demokrati mere dækker over at få kontrol med olie og andre råstoffer.

Vestlig civilisation - konfucianskcivilisation

Kina ønsker ikke at slutte sig til Vesten. Landet er godt på vej til at udvikle sig til en supermagt. Landet kan udfordre Vestens værdier og interesser i form af militær, økonomi og politisk magt. Kina øger for tiden samarbejdet med ikke-vestlige lande.

Afrikansk civilisation - islamisk civilisation

Mange oprindelige folkeslag i Afrika er i dag kristne, og konflikterne mellem muslimer og kristne handler om magt. Det gælder fx i Sudan og Somalia.

Slavisk-ortodoks civilisation - islamisk civilisation

Kaukasus-regionen har været skueplads for talrige etniske konflikter og været kastebold mellem stormagterne.

Området er en bjergtange mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav og består af bjergkæder. Talrige konflikter betyder, at området er præget af store flygtningestrømme, internt fordrevne og minoriteter, der konstant truer sikkerheden i området.

Islamisk civilisation -hinduistisk civilisation

Det hinduistiske Indien har et anspændt forhold til det islamiske Pakistan. Landene har flere gange ligget i krig om regionen Kashmir.

Den delte region bliver i dag styret af Indien, Kina og Pakistan. Indien har aldrig accepteret, at de to andre lande også styrer dele af Kashmir.

Slavisk-ortodoks civilisation - japansk civilisation

Japan har holdt fast i sin egen civilisation og udviklet den til at være en af verdens største økonomier (efter USA). Derfor er Japan et land, der ikke lader sig tromle over.

Selv om det er mere end 60 år siden, at Anden Verdenskrig sluttede, så er Rusland og Japan endnu ikke blevet enige om tilhørsforholdet for fire øer nord for Japan - Kurilerne.

Sovjetunionen erobrede øerne i slutningen af krigen som krigsbytte for russiske tab til Japan under krigen. Og selv om Japan flere gange har forsøgt at få øerne tilbage, har Rusland afvist ønsket.

Udenrigspolitisk samarbejder Japan og USA militært i en sikkerheds-alliance. Det øger også risikoen for konflikt med Rusland. Det var nemlig Sovjetunionen, som førte ordet i den tidligere Østblok og var Vestens fjende nummer ét.